Jídlo s příběhem

Pod tímto názvem realizuje PRO-BIO LIGA v roce 2019 oblíbené exkurze pro děti ze základních škol na certifikované ekologické statky.

Ministerstvo zemědělství se rozhodlo druhým rokem podpořit projekt exkurzí na ekofarmy, a tak se celkem 12 školních kolektivů vydá na farmy, kde se hospodaří jinak – udržitelněji, ekologicky a přirozeně.

Děti mají možnost “nakouknout pod pokličku” zemědělské činnosti a zjistit, odkud se bere a jak vzniká jídlo na jejich talíři: mléko a sýry, zelenina, ovoce, maso a masné výrobky, mouka a pečivo apod., a to v biokvalitě. Prohloubí se navíc znalost principů ekologického zemědělství a povědomí o značení biopotravin.

A na které ekofarmy se s dětmi letos vypravíme?

Agrofyto, Zlínský kraj

Valašská ekofarma Agrofyto se zaměřuje na produkci mléka a hovězího masa v biokvalitě. V rámci exkurze se děti porozhlédnou po hospodářství a uvidí, co obnáší celoroční práce na farmě, od přípravy a skladování krmiv až po práci se zvířaty. Děti si mohou pohladit telátko či usednout za volant některého z traktorů, chybět nebude ani ochutnávka mléčných produktů z farmy.

Babiny, Ústecký kraj

Ekofarma Babiny v Českém středohoří se specializuje na chov masného skotu a koní, k farmě patří také několik desítek hektarů sadů. Děti poznají každodenní provoz farmy, podívají se do sušárny masa a ovoce, kde ochutnají například sušené třešně z místního ekosadu. V případě zájmu na ně čeká projížďka na koních nebo opékání špekáčků.

Biofarma Sasov, Kraj Vysočina

Biofarma Sasov

Ekofarma nedaleko Jihlavy, která se specializuje na chov přeštických černostrakatých prasat – původního českého plemene. Provozují vlastní jatka a faremní zpracovnu, kde vyrábí řadu masných výrobků a uzenin bez chemie. Věnují se také chovu masného skotu a nechybí zelinářská zahrada.

 

Botanicus, Středočeský kraj

Rozsáhlý areál ekologických zahrad a Centrum řemesel najdeme v obci Ostrá. Věnují se tu pěstování bylin, ovoce a zeleniny, jejich zpracování a výrobě přírodní kosmetiky. Zahrady mají nejen produkční charakter, ale zároveň slouží jako zahrady vzdělávací a odpočinkové.

 

Ekofarma Bošina, Královéhradecký kraj

Prasata z ekofarmy Bošina

Rodinná ekofarma, která má ve svém znaku motto “Jen vůl nejí hovězí”, se nachází na území CHKO Broumovsko. Rodina Bošinových tu kromě hovězího dobytka chová také prasata a drůbež, mají tu také Dětskou farmu, kde si malí návštěvníci můžou prohlédnout mnoho dalších druhů hospodářských zvířat.

 

hospodářství Pod Strážným vrchem, Ústecký kraj

Farma Pod Strážným vrchem

Rodinná ekofarma hospodařící v malebné památkově chráněné vesničce Merboltice se zabývá chovem koz a zpracováním kozího mléka na různé druhy sýrů. Věnují se také pěstování a zpracování původních krajových odrůd ovoce. Na statku je možné se ubytovat. Děti zažijí ukázku dojení koz a nahlédnou do tajů výroby sýrů.

 

Ranč Bělečko, Pardubický kraj

Ekofarma hospodařící ekologicky ve vesnici Bělečko nedaleko Hradce Králové. Zabývají se tu chovem mléčného skotu, koz a drůbeže. Provozují faremní zpracování kravského a kozího mléka na různé druhy sýrů, jogurty, kefíry, tvaroh či máslo. Věnují se také podpoře westernového sportu, výcviku i chovu koní.

 

Svobodný statek na soutoku

Statek, který hospodaří dle principů biodynamického zemědělství v obci České Kopisty. Věnují se tu pěstování tradiční i méně známé zeleniny, bylin a ovoce. Většina výpěstků se ke spotřebitelům dostává přes systém komunitou podporované zemědělství. Děti tu zažijí skutečnou práci na poli i blízký kontakt s domácími zvířaty.

 

Díky projektu Jídlo s příběhem vyrazí letos se školou na ekofarmu přes tři sta dětí. Přejeme, ať se dětem i školám exkurze líbí a jsou přínosem…

***

Projektu Jídlo s příběhem se zúčastní tyto školy: ZŠ T.G.Masaryka, Mladá Boleslav, Středočeský kraj; ZŠ Bílina a ZŠ a MŠ Staňkovice, Ústecký kraj; ZŠ Koloděje, Praha; ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí a ZŠ Mraveniště, Velké Svatoňovice, Královéhradecký kraj; ZŠ a MŠ Černovice a ZŠ Želiv, Kraj Vysočina; ZŠ Chvalčov a ZŠ Sychrov, Zlínský kraj. Při výběru byla přednost dána školám zapojeným v programu Skutečně zdravá škola.

Těšit se můžete na dvě videa z exkurzí (doplníme brzy):

 

 

Fotogalerie: výběr z již realizovaných exkurzí

Foto: archiv PRO-BIO LIGY a jednotlivých ekofarem

Archív pozvánek:

Hospodářství Pod Strážným vrchem

Ekofarma Babiny

Biofarma Sasov

Svobodný statek na soutoku

Botanicus

 

Realizaci aktivity finančně podpořilo Ministerstvo zemědělství.