Zpracování osobních údajů | Lovime.bio

Zpracování osobních údajů

Společnost PRO-BIO LIGA pobočný spolek (dále jen PBL) se sídlem Sokolovská 50, Praha 8, IČ 75030586, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod číslem L11910 dále jen „PBL“, ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovává tyto Vaše osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailovou adresu
 • Telefon
 • Informace, které zadáte do registračního formuláře nebo nám napíšete v e-mailech
 1. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence partnerů, spolupracovníků a zájemců o naše projekty a také za účelem zajištění jejich kontaktování a informování o našich projektech, aktivitách a připravovaných akcích.
 2. Tyto údaje budou zpracovávány po dobu trvání existence naší společnosti.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno PBL, osobní údaje však mohou zpracovávat pro PBL i případní další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací. V současné době PBL využívá tyto zpracovatele: Mailchimp, Google.
 4. PBL nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Máte právo:

 • požadovat po PBL informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává
 • požadovat po PBL vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • požadovat po PBL výmaz těchto osobních údajů, pokud to zákon umožňuje
 • požadovat po PBL přístup k těmto údajům, jejich opravu a aktualizaci
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na PBL nebo Úřad pro ochranu osobních údajů

Vaše dotazy ohledně zpracování osobních údajů posílejte e-mailem na: info@lovime.bio nebo poštou na kontaktní adresu PBL.

Informace o zpracování osobních údajů ke stažení v PDF.