O nás | Lovime.bio

O nás

Lovíme zajímavosti, novinky a informace ze světa ekologického zemědělství, bio a místních potravin. Snažíme se měnit přístup lidí k biopotravinám a eko-logickému zemědělství.

Lovíme.bio je značkou organizace PRO-BIO LIGA pobočný spolek, která je odborným garantem obsahu webových stránek. PRO-BIO LIGA  je jedním z aktérů rozvoje ekologického zemědělství v ČR, je členem České technologické platformy pro ekologické zemědělství, členem Komise ekologického zemědělství při Akčním plánu pro EZ.

O co nám jde

Naší vizí je, aby se principy ekologického zemědělství staly standardem českého zemědělství a aby biopotraviny byly snadno dostupnou a automatickou volbou spotřebitelů, která jim dává smysl, stejně jako nám. Chceme, aby lidé byli zdraví, spokojení a zodpovědní sami k sobě. Je to právě jídlo a okolní prostředí, co zásadně ovlivňuje naše zdraví. Chceme, aby lidé brali zájem o jídlo a prostředí jako svou vlastní odpovědnost. A také, aby se o něm více aktivně dozvídali už od školního věku.

Popularizace ekologického zemědělství

Ekologické zemědělství je přirozený a moderní způsob hospodaření, který respektuje životní prostředí. Ekologičtí zemědělci se obejdou bez průmyslových hnojiv a pesticidů, preventivních antibiotik, barviv a jiné chemie. Svým zvířatům poskytují dostatek péče, kvalitního krmiva a životního prostoru pro pastvu i odpočinek. Sdílíme příběhy ekologických farmářů, organizujeme exkurze na ekofarmy, budujeme mapu bio producentů, upozorňujeme na zajímavé akce v bio sektoru, to vše, abychom usnadnili propojení zájemců o biopotraviny s producenty.

Podpora zodpovědné volby

Chceme, aby lidé věděli o negativních dopadech konvenčního zemědělství na naše prostředí – půdu, vodu, vzduch, faunu, flóru i zdraví lidí. Tyto dopady s sebou nesou i skryté náklady, které hradí každý z nás. Chceme, aby lidé tyto problémy poznali a svou volbou tyto dopady minimalizovali. Na našich webových stránkách Lovime.bio přinášíme inspiraci a informace, které tuto volbu usnadní.

Osvěta o biopotravinách a značce BIO

Díky garanci značky bio si člověk může snadno vybrat kvalitní potraviny, aniž by musel řešit jejich složení nebo se dopátrávat jejich původu. Lidé mohou mít jistotu a důvěru v to, že nakupují potraviny vypěstované a vyrobené bez negativních dopadů a navíc ještě mohou mít dobrý pocit z toho, že podpořili zemědělce a výrobce, kteří zodpovědně hospodaří a podnikají. Učíme studenty vařit z biopotravin, pořádáme přednášky a semináře, vydáváme letáky, organizujeme biojarmarky a ochutnávky biopotravin, abychom podpořili povědomí o biopotravinách a jejich nákup.

Kdo jsme a proč Lovíme.bio?

Andrea

Bio nelovím. Bio si ulovilo mne. Neplánovala jsem to. Mohla za to láska mojí spolužačky z Mendelovy univerzity v Brně a její touha odcestovat za mužem svých snů. Tehdy jsem převzala její projekt na rozvoj ekologického zemědělství ve východních zemích Evropy a od té doby mne téma Bio provází. Během let jsem vystřídala univerzitní, státní, výzkumnou i komerční sféru, ale BIO zůstalo! Baví mne se podílet na nejrůznějších aktivitách, které přispívají k rozvoji ekologického zemědělství a osvětě a propagaci biopotravin. Dává mi to smysl a mám ráda lidi, které skrze BIO potkávám. Vstup do nevládního sektoru a připojení se k týmu PRO-BIO LIGY je jen dalším kamínkem do mozaiky. S Andreou se spojíte na andrea@lovime.bio a 737 852 515.

Eva

V posledních době srdcem stále více tíhnu k ekologii a udržitelnému životnímu stylu. A tak jsem se po mnoha letech strávených v korporacích a v personalistice rozhodla změnit obor a rozvoj zaměstnanců jsem vyměnila za šíření osvěty a informací o ekologickém zemědělství, biopotravinách mezi širší veřejností.  Každý z nás má několikrát denně možnost se rozhodnout a vybrat si potraviny, které více ctí život kolem nás a může tak mít přímo či nepřímo vliv na krajinu, na využívání půdy a vody. A to mi dává smysl. V Lize pomáhám s realizací našich osvětových akcí a projektů.  S Evou se spojíte na eva@lovime.bio a 602 269 323.

Honza

V roce 2004 při studiu sociální a kulturní ekologie jsem při hledání brigády či dobrovolničení narazil na inzerát, že PRO-BIO LIGA hledá člověka pro práci v infocentru o ekozemědělství… O pár let později na mě zakladatelka Jana Průšová celou organizaci přehodila a BIO se mi stalo osudem. Mám rád ty lidské příběhy za technickým termínem ekologické zemědělství, ten život v jeho pestrosti a nekonečné divokosti. Jsem vděčný všem, s nimiž ho mohu takový sdílet jak soukromě, tak pracovně. S Honzou se spojíte jak jinak než přes honza@lovime.bio a 774 683 833.

 

Martina

se po zkušenostech se zemědělským vzděláváním v rozvojovém světě rozhodla jednat lokálně a zajišťuje vzdělávací aktivity pro školy a mnoho dalšího. S Martinou se můžete spojit přes martina@lovime.bio a 777 177 503.

 

 

 

 

 

Další spolupracovníci a spolupracovnice jsou Katka Kotěrová, která spravuje Facebook a newsletter, a také píše krásné články  (katka@lovime.bio), Katka Petránková, která nám pomáhá zvládat finanční zákruty (katarina@lovime.bio).

Kontaktní údaje na nás naleznete zde.