Zpráva o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách v roce 2018 | Lovime.bio

Zpráva o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách

Zpráva Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) formou tabulek a grafů doplněných o krátké zhodnocení dává informaci o úrovni výskytu jednotlivých kontaminantů a reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu.

Zkoumány jsou kategorie: Dětská výživa; Ovoce, zelenina, houby, skořápkové plody; Brambory a výrobky z brambor; Obilniny a výrobky z obilnin; Pekařské výrobky; Nápoje; Masné a rybí výrobky; Koření, káva, čaj; Lihoviny; Víno; Oleje, olejnatá semena; Ochucovadla; Doplňky stravy; Med a v poslední kapitole Biopotraviny.

 

 

Ke stažení v pdf:

Zpráva za rok 2020

Zpráva za rok 2019

Zpráva za rok 2018  + číselné údaje k reziduím pesticidů v ovoci a zelenině zde

Zpráva za rok 2017

Zpráva za rok 2016

Zpráva za rok 2015

Zpráva za rok 2014