Zpráva o trhu s biopotravinami v České republice (publikováno od roku 2009) | Lovime.bio

Zpráva o trhu s biopotravinami v České republice (publikováno od roku 2009)

Zpráva obsahuje základní přehled o vývoji spotřeby biopotravin v České republice: velikost trhu s biopotravinami; hlavní místa prodeje biopotravin; oblíbenost jednotlivých kategorií bio; rozsah výroby biopotravin; struktura distribuce, dovoz a vývoz; mezinárodní srovnání…

Zpráva je zpracovávána každoročně od roku 2009.

Zpracovatelem je Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) dle zadání Ministerstva zemědělství v rámci tzv. tematických úkolů.

 

 

Ke stažení v pdf:

Zprava_o_trhu_s_biopotravinami_v_CR_v_roce_2018

Zprava_o_trhu_s_biopotravinami_v_CR_v_roce_2017

Zprava_o_trhu_s_biopotravinami_v_CR_v_roce_2016

Zprava_o_trhu_s_biopotravinami_v_CR_v_roce_2015

Zprava_o_trhu_s_biopotravinami_v_CR_v_roce_2014

Zprava_o_trhu_s_biopotravinami_v_CR_v_roce_2013

Zprava_o_trhu_s_biopotravinami_v_CR_v_roce_2012

Zprava_o_trhu_s_biopotravinami_v_CR_v_roce_2011

Zprava_o_trhu_s_biopotravinami_v_CR_v_roce_2010

Zprava_o_trhu_s_biopotravinami_v_CR_v_roce_2009

Příloha zprávy z roku 2012:

Analyza nabidky biopotravin_2009-2013_priloha Zpravy o trhu s biopotravinami

 

Dřívější ročenky o trhu biopotravin – agentura Green marketing:

Cesky_trh_s_biopotravinami_2008

Cesky_trh_s_biopotravinami_2007