Základy ekologického zemědělství (2014) | Lovime.bio

Základy ekologického zemědělství (2014)

Publikace obsahuje stručný a přehledný popis základních pravidel, předpisů a vhodných praktik v ekologickém zemědělství a hlavních rozdílů vůči konvenčnímu zemědělství. Vychází ze základních předpisů platných pro ekologické zemědělství, texty jsou doplněny o praktické poznámky zkušených autorů.

Tato příručka je určena pro všechny zájemce o ekologické zemědělství a byla konzultována Ministerstvem zemědělství ČR, Bioinstitutem, ÚKZÚZ a privátními kontrolními subjekty pověřenými kontrolou a certifikací ekologického zemědělství v ČR.

 

 

Ke stažení v pdf: Zaklady ekologickeho zemedelstvi_2014