Zájem o biopotraviny v České republice (2017) | Lovime.bio

Zájem o biopotraviny v České republice (2017)

Tisková zpráva uvádí výsledky průzkumu veřejného mínění na téma biopotraviny.

Zjišťován byl: zájem respondentů o informace spojené s biopotravinami; zda a jak často lidé biopotraviny nakupují; z jakých důvodů to dělají a jak často lidé dávají přednost potravinám s označením „bio“.

Průzkum byl proveden v rámci širšího šetření spotřebního chování a plýtvání potravinami, které uskutečnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. v červnu 2017.

Ke stažení v pdf: Pruzkum_verejneho_mineni_2017