Ročenka – Ekologické zemědělství v ČR (publikováno od roku 2006) | Lovime.bio

Ročenka – Ekologické zemědělství v ČR (publikováno od roku 2006)

Ročenka je pravidelně vydávaná publikace zpracovaná za účelem zmapování aktuálního stavu ekologického zemědělství a produkce biopotravin v České republice.

První zpracovanou publikací je Ročenka 2006.

Ročenka obsahuje: základní data o vývoji EZ (plochy a počty farem), strukturu rostlinné a živočišné produkce na ekofarmách, data o výrobě a obchodu biopotravin, informace o podporách EZ, kontrolách a legislativě, popis propagačních a osvětových aktivit. V pozdějších ročenkách je navíc informace o uplatnění produkce z ekofarem, kapitola věda a výzkum EZ a mezinárodní srovnání.

 

Ke stažení v pdf: