Kvalita mléka z ekologických chovů (2010) | Lovime.bio

Kvalita mléka z ekologických chovů (2010)

Zpráva prezentuje výsledky pětiletého výzkumu Výzkumného ústavu mlékárenského, který porovnával kvalitu mléka z ekologických a konvenčních chovů. Výsledky hodnot z ekologických a konvenčních chovů jednoznačně potvrzují zvýšený výskyt bioaktivních látek v biomléku v porovnání s mléky konvenčními.

Výzkum probíhal v rámci projektu MZe – NAZV 1G 58063 “Zvýšení kvality a efektivnosti systémů produkce mléka a mléčných výrobků v podmínkách ekologického zemědělství od zajištění výživy přes technologii mléčné produkce až po její zpracování jako konkurenceschopné alternativy konvenčním systémům”, doba řešení: 1. 12. 2005 – 31. 12. 2009.

Ke stažení v pdf: Kvalita mleka z ekologickych chovu_2010