Biopotraviny bez mýtů (2010) | Lovime.bio

Biopotraviny bez mýtů (2010)

Publikace shrnuje témata a otázky, které zazněly na panelových diskusích s významnými zástupci oboru ekologického zemědělství, ať už se jednalo o akademiky, ekologické zemědělce nebo zástupce státní správy, realizovaných v roce 2010 v Praze.

Cílem textu je představit ekologické zemědělství a biopotraviny z objektivního hlediska prostřednictvím názorů a postojů expertů v oboru. Pokryty jsou dvě oblasti: otázka „proč biopotraviny?, kdy se každý z panelistů pokoušel zodpovědět otázku, jaké výhody přináší biopotraviny spotřebiteli, jaké jsou výhody ekologického zemědělství pro jednotlivce i společnost. Druhou oblastí bylo téma kontroly, důvěryhodnosti a certifikace systému ekologického zemědělství.

Ke stažení v pdf: Biopotraviny bez mytu_2010