Analýza distribuční sítě a trhu s biomlékem (2009) | Lovime.bio

Analýza distribuční sítě a trhu s biomlékem (2009)

Studie obsahuje informace o stavu trhu, produktové nabídce a potenciálu trhu biomléka v ČR ke konci roku 2009.

Najdete zde údaje o vývoji podílu kategorie Mléko a mléčné výrobky na celkovém obratu za biopotraviny, přehled výrobců a zpracovatelů biomléka, přehled mléčných biopotravin na trhu i srovnání s vývojem na evropských trzích.

Studii zpracoval EPOS Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR a PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců pro veřejnou zakázku MZe Podpora rozvoje regionálního odbytu biopotravin.

Zde ke stažení: Analyza distribucni site a trhu s biomlekem – 2009