Vychází nová Ročenka ekologického zemědělství | Lovime.bio

Vychází nová Ročenka ekologického zemědělství

V těchto dnech vychází nová Ročenka ekologického zemědělství, která shrnuje informace a data o ekologickém zemědělství v ČR pro rok 2019, a to v českém a anglickém jazyce.

Ročenku vydává Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro ekologické zemědělství (ČTPEZ), a to již od roku 2006.

Publikaci najdete zdarma ke stažení v naší knihovně.

Publikovaná data pro rok 2019 potvrzují dynamický růst poptávky po biopotravinách a dalších bioproduktech. V České republice bylo v tomto roce ekologicky obhospodařováno 15,2 % z celkové výměry zemědělské půdy v ČR. Na této půdě hospodařilo celkem 4 690 farem, což znamená nárůst o 84 farem oproti roku 2018 (tedy zhruba 2 %). Z celkového počtu zemědělských podniků tak v režimu EZ hospodaří již téměř každá desátá farma.

Na zájem spotřebitelů o biopotraviny výrazně zareagovali také výrobci biopotravin, jejichž počet se zvýšil o 10 % (meziročně přibylo 82 výrobců, celkově bylo na konci roku 2019 registrováno 825 výrobců biopotravin). Počet distributorů (obchodníků) vzrostl o téměř 8 procent na 1020.

Aktuální vývoj potvrzuje, že spotřebitelé dávají stále větší důraz na nákup kvalitních potravin vyprodukovaných v režimu ekologického zemědělství, tedy bez geneticky modifikovaných organismů a zbytečné chemie, s respektem ke krajině a zvířatům.

 

Foto: Ročenka ekologického zemědělství 2019/Shutterstock