Studenti poznávají bio: farma Otročín

 

Exkurze studentů - farma Otročín a mlékárna Hollandia

Exkurze studentů gastronomie na ekologické farmy a k výrobcům biopotravin

Baví nás osvěta a vzdělávání, aktivity cílené na mladé lidi a propagace ekologického zemědělství a biopotravin – to vše se spojilo hned ve dvou projektech: Bio v regionu a Učíme se vařit bio. V rámci obou těchto projektů mají studenti zapojených středních odborných škol gastronomického zaměření možnost vypravit se na exkurzi na ekologickou farmu nebo k výrobci biopotravin. Protože se jedná vždy o úžasná hospodářství či potravinářské provozy, rozhodli jsme se o zážitky podělit a vznikl tento seriál osmi reportáží.

Začneme návštěvou Farmy Otročín, kam jsme zavítali se studenty Hotelové školy a Středního odborného učiliště v Mariánských Lázních.

Exkurze Lovíme.bio ekofarma Otročín

Farma Otročín se specializuje na produkci biomléka.

Jedna z největších ekofarem s chovem mléčných krav v Evropě

Farma Otročín s. r. o. se specializuje na tržní produkci mléka. Chová 550 dojnic plemene český strakatý skot a obhospodařuje přes 1600 hektarů zemědělské půdy v režimu ekologického zemědělství. Polovinu pozemků tvoří louky a pastviny, polovinu orná půda, kde se pěstují obiloviny a pícniny ke krmným účelům. Farma patří k největším producentům biomléka v České republice i v rámci Evropy.

Lovíme.bio - exkurze na ekofarmu Otročín

Studenty hotelové školy zaujalo, že hospodařit ekologicky je možné i na tisících hektarech. Zdejší krávy přicházejí dvakrát denně z pastvin do moderní, počítačem řízené dojírny.

Podle Ing. Richarda Tintěry, ředitele farmy a jednoho ze čtyř jednatelů, je hlavní zásadou provozu v ekologickém režimu snaha o soběstačnost a uzavřenost koloběhu. Je tedy nutné z pozemků získávat dostatek vlastního krmiva pro dojnice, produkovat kvalitní surovinu – mléko v optimálním nikoli maximálním množství a dostat zpět do půdy živiny (hnůj, kejdu) k jejímu udržení v dobré kondici.

Hlavním produktem farmy je mléko. Denně se zde nadojí okolo 10 000 litrů mléka. Roční užitkovost dosahuje 6 500 litrů na dojnici. Nadojené biomléko putuje do osm kilometrů vzdálené mlékárny Hollandia, zhruba pětina je  exportována do Německa přes odbytové družstvo České biomléko, jež sdružuje české producenty biomléka od roku 2012.

Farma Otročín ekologicky hospodaří na téměř dvou tisících hektarech zemědělské půdy.

 

Velkou výhodou je umístění farmy v okolí Krásného Údolí, a to doslova. V sousedství chráněné krajinné oblasti Slavkovský les – jedné z nejčistších krajin republiky s rozsáhlými pastvinami, lesy a rybníky, což má vliv na  standardně vysokou kvalitou místního mléka.

Tradiční přístup v Hi-Tech stylu

Roboti na přihrnování senáže do krmných žlabů, dálkový senzor porodu u krav, napájecí automaty pro telata v období mléčné výživy po narození s hlídáním teploty i patřičného množství, obojky sledující aktivitu krav, obojky ke sledování produkce mléka u jednotlivých dojnic, automatické vyhrnování kejdy či wellness koutek pro dojnice s drbadly.

Wellness koutek s drbadly pro dojnice

Drbadla pomáhají zvířatům zbavit se lupů, línající srsti a parazitů, všeobecně také přispívají k jejich pohodě a spokojenosti.

To není sci-fi ani farma roku 2050. To je realita na Farmě Otročín, kde nové technologie a inovace výrazně usnadňují lidskou práci, ale hlavně zvyšují pohodu zvířat, jejich zdravotní kondici a následně pozitivně ovlivňují produkci  mléka.

Nechybí tu ani experiment s Pláničkovou metodou z nezapomenutelné české komedie Slunce, seno, jahody v podobě hudební kulisy na dojírně. A proč ne. Na farmě jsou otevřeni novým věcem, inovují a nechávají se inspirovat doma i v zahraničí. „Přispívá k tomu určitě i mladý kolektiv zhruba třiceti pracovníků farmy, kdy průměrný věk máme okolo 30 let a nejsme tolik zatíženi dřívější zemědělskou praxí,“ vysvětlil žákům průvodce Ing. Martin Všechovský.

Spokojená kráva z ekofarmy Otročín

Důraz na životní pohodu zvířat je důležitou součástí konceptu ekologického zemědělství.

Jasné plány do budoucna

Vedení farmy má jasnou strategii, kam se chce posunout v dalších letech. Snahou je se dále profesionalizovat, zefektivnit produkci mléka a navýšit stavy dojnic o třetinu na 650 kusů. Stále však za podmínek ekologického chovu. To znamená zejména dopřát v sezoně dojnicím pobyt na pastvině mezi ranním a odpoledním dojením a zajistit jim co nejpřirozenější životní prostředí.

Mlékomat v Otročíně - čerstvé biomléko do vlastních nádobÚplnou novinkou je mlékomat. Umožňuje prodej vlastního mléka z farmy, nepasterizovaného jen zchlazeného po nadojení, za cenu 20 korun za litr do vlastních nádob. „Provozujeme jediný mlékomat v Karlovarském kraji a jediný biomlékomat v České republice. Zatím je objem prodaného syrového mléka ze dvora minimální, jelikož jde o novou  věc – prodej jsme spustili teď od ledna,“ dodal Ing. Martin Všechovský.

Po naší návštěvě je jasné, že farma rozhodně nezahálí. Jasnou vizi by jim mohla závidět leckterá komerční firma. I my jsme se nechali řádně inspirovat a držíme palce.

 

 

Andrea Hrabalová
Vyšlo v Potravinářské revue 4/2018
Fotografie: Andrea Hrabalová a archiv Farmy Otročín