Učíme se vařit bio

Program „Učíme se vařit bio“ cílí na studenty a pedagogy středních odborných škol gastronomického zaměření. Na školách realizujeme vždy blok tří aktivit zaměřených na zvýšení povědomí o ekologickém zemědělství a lokální bioprodukci. Jedná se o teoretickou část ve formě semináře o ekologickém zemědělství a biopotravinách, praktickou část věnovanou přípravě pokrmů z bio surovin a odbornou exkurzi do zemědělských podniků či k výrobcům biopotravin.

Aktuálně je naše aktivita realizována za finanční podpory Hlavního města Praha, Ministerstva zemědělství a organizace KEZ o.p.s. Běží na čtyřech školách v hlavním městě Praha od srpna 2017 do konce roku 2018.

Obsah programu

Semináře o ekozemědělství Vaření z biopotravin

Blok přednášek o ekologickém zemědělství a biopotravinách, kontrole a certifikaci biokvality a zkušenostech zástupců z praxe s podnikáním v režimu BIO. Dvouhodinový blok společného vaření studentů z bio surovin a příprava různých kulinářských pokrmů pod vedením profesionálních kuchařů.
Exkurze
Výjezd na certifikovaný zemědělský statek nebo do potravinářského provozu s výrobou biopotravin.

Pokud byste chtěli, aby se i na vaší škole učili studenti vařit bio, kontaktujte nás. Koordinátorkou aktivity je Andrea Hrabalová, andrea@lovime.bio

Realizované akce

Informace z dříve realizovaných akcí si můžete prohlédnout zde.

Realizaci aktivity finančně podporují Hlavní město Praha, společnost KEZ o.p.s. a Ministerstvo zemědělství.