Učíme se vařit bio

Program „Učíme se vařit bio“ cílí na studenty a pedagogy středních odborných škol gastronomického zaměření. Na školách realizujeme vždy blok tří aktivit zaměřených na zvýšení povědomí o ekologickém zemědělství a lokální bioprodukci. Jedná se o teoretickou část ve formě semináře o ekologickém zemědělství a biopotravinách, praktickou část věnovanou přípravě pokrmů z biosurovin a odbornou exkurzi do zemědělských podniků či k výrobcům biopotravin.

Obsah programu

Semináře o ekozemědělství

Blok přednášek o ekologickém zemědělství a biopotravinách, kontrole a certifikaci biokvality a zkušenostech zástupců z praxe s podnikáním v režimu BIO.

 

 

Vaření z biopotravin

Dvouhodinový blok společného vaření studentů z biosurovin a příprava různých kulinářských pokrmů pod vedením profesionálních kuchařů.

 

 

Exkurze

Výjezd na certifikovaný zemědělský statek nebo do potravinářského provozu s výrobou biopotravin.

 

 

 

Pokud byste chtěli, aby se i na vaší škole učili studenti vařit bio, kontaktujte nás. Koordinátorkou aktivity je Andrea Hrabalová, andrea@lovime.bio

Realizované akce

Srpen 2019 – prosinec 2020: program cílí opět na střední školy gastronomického zaměřením v hlavním městě Praha. Novinky vkládáme postupně zde.

Srpen 2017 – prosinec 2018: program probíhal na čtyřech středních školách v hlavním městě Praha. Informace z realizovaných akcí si můžete prohlédnout zde.

 

Realizaci aktivity finančně podporují Hlavní město Praha, společnost KEZ o.p.s. a Ministerstvo zemědělství.