Učíme se vařit bio | Lovime.bio

Učíme se vařit bio

Program „Učíme se vařit bio“ cílí na studenty a pedagogy středních odborných škol gastronomického zaměření, kteří budou ovlivňovat kvalitu českého stravování. Na školách realizujeme vždy blok aktivit navržených tak, aby měly pro studenty co největší praktický přínos. Studenti si vyzkouší vaření z biosurovin pod vedením profesionálních kuchařů nebo navštíví restauraci či jiný gastro provoz, vypraví se na exkurze na certifikované ekofarmy nebo k výrobcům biopotravin. To vše doplňují semináře a debaty na školách o ekologickém zemědělství a biopotravinách.

Obsah programu

Semináře o ekozemědělství

Blok seminářů a besed o ekologickém zemědělství a biopotravinách a zkušenostech zástupců z praxe s podnikáním v režimu BIO.

 

 

Vaření z biopotravin a návštěva provozovny 

Dvouhodinový blok společného vaření studentů z biosurovin a příprava různých kulinářských pokrmů pod vedením profesionálních kuchařů, či návštěva provozovny s vazbou na bio.

 

 

Exkurze

Výjezd na certifikovaný zemědělský statek nebo do potravinářského provozu s výrobou biopotravin.

 

 

 

Pokud byste chtěli, aby se i na vaší škole učili studenti vařit bio, kontaktujte nás. Koordinátorkou aktivity je Eva Čermáková, eva@lovime.bio

Realizované akce

Srpen 2019 – prosinec 2020: program cílí opět na střední školy gastronomického zaměřením v hlavním městě Praha. Novinky z akcí si prohlédněte zde.

Srpen 2017 – prosinec 2018: program probíhal na čtyřech středních školách v hlavním městě Praha. Informace z realizovaných akcí si můžete prohlédnout zde.

 

Realizaci aktivity finančně podporují Hlavní město Praha, společnost KEZ o.p.s. a Ministerstvo zemědělství.