Spotřeba biopotravin v ČR neustále roste… | Lovime.bio

Spotřeba biopotravin v ČR neustále roste…

…ukazují to oficiální údaje zveřejněné koncem dubna v tiskové zprávě Ministerstva zemědělství. Údaje vycházejí ze Zprávy o trhu s biopotravinami v ČR, kterou každoročně od roku 2009 zpracovává ÚZEI (Ústav zemědělské ekonomiky a informací).

Český trh s biopotravinami meziročně narostl o 33 % a dosáhl obratu 4,43 miliardy korun. Průměrný Čech utratil za biopotraviny 416 korun ročně, podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů dosáhl 1,6 %. Za posledních pět let se biotrh více než zdvojnásobil a podobně dynamický růst je očekáván i v příštích letech.

Tato data se vztahují k roku 2018, údaje za rok 2019 budou k dispozici opět až v dubnu příštího roku. (Pozn.: tržní data jsou sledována zpětně, s podobným zpožděním jsou zveřejňována data také pro zahraniční trhy biopotravin – každoročně v únoru v rámci veletrhu Biofach.)

Hlavní nakupovanou kategorií biopotravin je dlouhodobě kategorie „Ostatní zpracované potraviny“ (41% podíl), přičemž téměř tři čtvrtiny této kategorie tvořily káva a čaj, hotové pokrmy (vč. dětské výživy) a ostatní zpracované biopotraviny zahrnující zejména doplňky stravy. Druhou příčku obsadila kategorie „Mléko a mléčné výrobky“ (20 %) následovaná kategorií „Ovoce a zelenina“ (17 %).

Nejvíce biopotravin nakoupili čeští spotřebitelé v maloobchodních řetězcích, tj. v supermarketech a hypermarketech (36,2 %, tj. 1,6 mld. Kč), dále pak prostřednictvím prodejen zdravé výživy a biopotravin (16,9 %, tj. 749 mil. Kč) a drogérií (14,9 %, tj. 661 mil. Kč). Významným odbytovým místem s obratem 545 mil. Kč jsou nově e-shopy. Prodej přes e-shopy je však z 35 % využíván farmami a výrobci k prodeji vlastních produktů, proto byl obrat ve výši 190 mil. Kč přesunut do kategorie přímého prodeje (navýšení na 419 mil. Kč a 9,5 %). Více viz naše infografika.

Pro srovnání …

Trh biopotravin v EU vzrostl meziročně o téměř 8 % a dosáhl 37,4 mld. EUR. Za posledních pět let se hodnota biotrhu zvýšila o 70 % a průměrná roční spotřeba biopotravin na obyvatele dosáhla 76 EUR. Hlavními faktory růstu jsou rostoucí zájem spotřebitelů o udržitelný rozvoj a uvědomění si souvislosti mezi potravinami a zdravím.

Český trh biopotravin je druhým největším v rámci nových členských zemí. V rámci EU si drží ČR z pohledu velikosti biotrhu 15. pozici, v podílu biopotravin na celkovém trhu potravin 15. až 18. pozici společně s Lotyšskem, Bulharskem a Spojeným královstvím.

Největším trhem biopotravin je dlouhodobě Německo (10,9 mld. EUR) následované Francií (9,1 mld. EUR). Tyto dvě země tvoří polovinu spotřeby biopotravin v EU. Dánsko si drží prvenství v Evropě i na světě v podílu biopotravin na celkové spotřebě potravin (11,5 %), následují Švédsko (9,6 %), Rakousko (8,9 %) a Lucembursko (8,0 %).

 

Zpracovala Andrea Hrabalová pro Lovíme.bio