PGS – lokální systémy záruky kvality | Lovime.bio

PGS – lokální systémy záruky kvality

PGS – lokální participativní systémy záruky kvality jsou dostupnou alternativou k oficiální bio certifikaci. Liší se v přístupu – jsou založeny na důvěře, místních komunitách a sdílení znalostí, a nabízí tak víc než jen systém záruky. Jsou vhodné především pro drobné zemědělce, potravinové iniciativy a místní farmářské trhy. Jde o způsob certifikace, kdy se skupina zemědělců a/nebo zpracovatelů domluví se svými  spotřebiteli a odběrateli na zásadách a pravidlech hospodaření a produkce, které jsou v souladu s pravidly ekologického zemědělství. 

Vše podstatné o lokálních participativních systémech záruky kvality (PGS), včetně zajímavých zdrojů, vzorů dokumentů a tipů pěkně pohromadě najdete v záznamu z červnového webináře 2021 zde:

O zkušenosti se zaváděním PGS do praxe se v rámci webináře podělilo několik hostů: za zemědělce to byla Lamya Zítková Kourdi z Květinové farmy pod smrkem, jedna z ekologických pěstitelek květin a za potravinové komunity / KPZka –  Tomáš Uhnák, Šárka Krčílková, Jana Kožnarová a Alena Wranová, která celý webinář skvěle moderovala:

1. průkopníci PGS v ČR – platforma Výkvět

Výkvět je formující se platforma, která podporuje ekologické pěstování řezaných květin a květináře, kteří s nimi pracují. Cílem Výkvětu je zejména osvěta široké veřejnosti, vzdělávání a propojování komunity pěstitelů a květinářů a obecně podpora místního trhu s ekologicky pěstovanými řezanými květinami.

Lovíme.bio pomáhá Výkvětu s nastavením a zaváděním systému PGS pro praxe. Testujeme a upravujeme potřebné postupy a nástroje tak, aby zohledňovaly specifika pěstitelů květin.

Máme za sebou 3 vizity květinových farem a další plánujeme v roce 2021. Z jedné z nich jsme natočili krátké „ochutnávkové“ video z průběhu vizity.

 

Vizity na květinových farmách jsou opravdu vzdělávací, intenzivní a nádherně pestrobarevné.

Květinová farma pod smrkem – fotky z 1. vizity – léto 2020:

Green Decor – fotky z 2. vizity – podzim 2020:

Kveteto – fotky z 3. vizity – jaro 2021:

 

Mezinárodní projekt EATingCraft  o PGS 2017-2019

 V  rámci dvouletého evropského mezinárodního projektu EATingCraft  jsme se podíleli na přípravě školícího programu a metodiky tzv. participativního způsobu certifikace kvality potravin, která se již používá v Evropě i ve světě (PGS – participatory guarantee system). Jde o dostupnou alternativu oficiální biocertifikace – o způsob certifikace, kdy se skupina zemědělců a/nebo zpracovatelů domluví se svými  spotřebiteli a odběrateli na zásadách a pravidlech produkce kvalitních potravin v souladu s pravidly ekologického zemědělství.  Projekt  byl spolufinancován evropským vzdělávacím programem Erasmus +.

Vzdělávací program byl rozdělen do 4 modulů, všechny materiály z jednotlivých seminářů, včetně jejich videozáznamů, jsou zveřejněny níže na těchto stránkách. V rámci projektu vznikla i kompletní příručka o zavádění místních systémů záruky kvality do praxe „Jak na PGS“,která obsahuje i přehlednou infografiku  klíčových principů a hlavních rysů PGS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chcete-li získat základní představu o tom, co PGS nabízí, tak si pusťte dvě krátká videa o PGS s českými titulky:

Podrobné informace o PGS v angličtině najdete na stránkách IFOAM Organics International. Na stránkách IFOAM je shrnutí našich zkušeností z projektu.

V březnu 2018 jsme byli na 3-denním školení ve Francii u Nature et Progrès (N&P), což je organizace, která ve Francii působí už od roku 1972 a má s participativním způsobem certifikace největší zkušenosti na světě. Její systém certifikace slouží jako inspirace pro ostatní země, které si vytvářejí vlastní lokální nebo národní standardy.  Více se o našem školení dočtete zde.

1. Seminář – úvod do PGS

První ze 4 seminářů na téma Participativní systémy záruky kvality potravin proběhl 14.6.2018 v Toulcově dvoře v Praze.  Úvodní seminář byl věnován představení PGS (participativního způsobu záruky) a základním informacím o něm. Níže si můžete stáhnout jednotlivé prezentace nebo se podívat na videozáznam jednotlivých prezentací:

Úvod do PGS – informace o projektu

 1. Systémy záruk v ekologickém zemědělství

2. Historie a vývoj PGS

3. Jak PGS funguje

4. Důvody pro podporu PGS 

5. Uznání PGS na vládní úrovni

6.Příklad z Francie – Nature & Progres

2. Seminář – PGS prakticky

2. seminář na téma „PGS prakticky aneb Jak vytvořit fungující participativní systém záruky kvality potravin“ proběhl 28.11.2018 znovu na Toulcově dvoře. Co bylo jeho obsahem?

 • Inspirace z Francie, kde koncept PGS vznikl a odkud se rozšířil do světa. Náš zahraniční host Isabelle Munier Marsollier z Nature et Progres se podělila o své zkušenosti s nastavením standardů PGS, s jeho financováním, s ročním kalendářem aktivit a s potřebnou marketingovou podporou.
 • Představení hlavních kroků pro vytvoření alternativního přístupu zajištění kvality potravin / PGS.
 • Ukázka užitečných nástrojů, příkladů vzorových dokumentů ze světa využívaných v každodenní praxi fungujícího PGS.

Jednotlivé prezentace si můžete stáhnout níže:

PGS prakticky

 

PGS standardy – příklad z Nature en Progres

PGS finanční udržitelnost – příklad z Nature en Progres

Příklady dokumentů ze světa pro inspiraci

 

3. Seminář – Participativní systémy záruky kvality v potravinových komunitách

3. seminář na téma využití PGS v rámci potravinových komunit proběhl 29.3.2019 v Ostravě. Co bylo jeho obsahem?

 • Náš zahraniční host Christophe Nothomb z Belgie  se podělil o své zkušenosti s fungováním belgické sítě komunitou podporovaného zemědělství GASAP, kde alternativní systém záruky kvality (PGS) zavádí v rámci této sítě. Jeho tlumočenou prezentaci si můžete pustit níže a prezentaci je možné stáhnout zde.

 • Máme pro vás i netlumočenou verzi v angličtině/About GASAP – presentation in English:


 • Seznámili jsme vás se základními principy fungování alternativního systému záruky kvality a se společnými rysy PGS a KPZ. Prezentaci si můžete prohlédnout zde


 • Představili jsme vám stávající fungování KPZ (komunitou podporovaného zemědělství) v ČR, plány Asociace místních potravinových iniciativ s rozvojem KPZ sítě v ČR a společně jsme prodiskutovali, jak by taková síť mohla fungovat, jaké výhody by jednotlivým KPZ přinesla a jakou jsou možnosti zapojení do sítě.


AMPI – Asociace místních potravinových komunit – aktivity a plány na 2019


4. Návštěva farmy – revize hospodaření podle principů PGS

Náš vzdělávací projekt vyvrcholil návštěvou na Biostatku Valeč 8.6.2019 akcí „Sherlockem na biostatku“. Vše, co jsme se o PGS dovídali v průběhu předchozích tří seminářů jsme měli možnost si vyzkoušet a zažít v praxi.

 • Vojta Veselý nás velmi otevřeně seznámil s  radostmi a strastmi svého hospodaření, vysvětlil nám, proč hospodaří ekologicky a v čem vidí úskalí oficiální bio certifikace pro malé rodinné farmáře.
 • Díky vzorovému dotazníku jsme si zahráli  na bio Sherlocky a objevili, na co všechno je dobré se zeptat, aby i laik poznal, že se na statku hospodaří ekologicky, a jak poznat kvalitní jídlo bez bio certifikace.
 • Jeden z klíčových principů PGS  – sdílení znalostí a vzájemný rozvoj a vzdělávání byl nadmíru naplněn. Zajímavé dotazy  a debaty probíhaly po celý den, velkým bonusem byla účast 4 dalších farmářů a Vojtova otevřenost o jeho způsobu hospodaření.

Vzorové příklady materiálů, které jsme k vizitě / revizi hospodaření použili:

Na to jak probíhá revize v kolébce PGS  ve Francii u Nature et Progrès (N&P) se můžete podívat v krátkém videu s českými titulky:

A protože nás PGS vizita na Biostatku opravdu bavila, tak jsme se rozhodli vyzkoušet si vizitu na Statku v Budyni u Karla Tacheciho, který pěstuje zeleninu pro KPZ Cooland.  V rámci dne otevřených vrat 23.6.2019  jsme si prošli hospodářství, hlavně jeho zelinářskou část, a zjistili, jak současné klima ovlivňuje hospodaření a skladbu a pestrost podílů KPZka Cooland.

… atmosféru z vizity na Biostatku vám přiblíží pár fotek níže: