EATingCraft

 V  rámci evropského mezinárodního projektu EATingCraft  se podílíme na přípravě školícího programu a metodiky tzv. participativního způsobu certifikace kvality potravin, která se již používá v Evropě i ve světě (PGS – participatory guarantee system). Jde o dostupnou alternativu oficiální biocertifikace – o způsob certifikace, kdy se skupina zemědělců a/nebo zpracovatelů domluví se svými  spotřebiteli a odběrateli na zásadách a pravidlech produkce kvalitních potravin v souladu s pravidly ekologického zemědělství. Jedná se o 2 letý projekt spolufinancovaný evropským vzdělávacím programem Erasmus +.

Vzdělávací program je rozdělený do 4 modulů, 1. modul připravujeme na 14.6.2018 a bude zaměřený na kompletní představení PGS (historie, cíle, definice, srovnání s oficiální certifikací,  organizace podporující PGS v jiných zemích/ vládní podpora,  obecké zásady PGS fungování a příklad fungování PGS ve Francii). Přihlásit se můžete zde. Další moduly proběhnou v průběhu 2018-2019.

Více informací o PGS v angličtině najdete na stránkách IFOAM Organics International  nebo si pusťte krátké video s českými titulky zde.

V březnu 2018 jsme byli na 3-denním školení ve Francii u Nature et Progrès (N&P), což je organizace, která ve Francii působí už od roku 1972 a má s participativním způsobem certifikace největší zkušenosti na světě. Její systém certifikace slouží jako inspirace pro ostatní země, které si vytvářejí vlastní lokální nebo národní standardy.  Více se o našem školení dočtete zde.

1. Seminář – úvod do PGS

První ze 4 seminářů na téma Participativní systémy záruky kvality potravin proběhl 14.6.2018 v Toulcově dvoře v Praze.  Úvodní seminář byl věnován představení PGS (participativního způsobu záruky) a základním informacím o něm. Níže si můžete stáhnout jednotlivé prezentace nebo se podívat na videozáznam jednotlivých prezentací:

Úvod do PGS – informace o projektu

  1. Systémy záruk v ekologickém zemědělství

2. Historie a vývoj PGS

3. Jak PGS funguje

4. Důvody pro podporu PGS 

5. Uznání PGS na vládní úrovni

6.Příklad z Francie – Nature & Progres

2. Seminář – PGS prakticky

2. seminář na téma “PGS prakticky aneb Jak vytvořit fungující participativní systém záruky kvality potravin” proběhl 28.11.2018 znovu na Toulcově dvoře. Co bylo jeho obsahem?

  • Inspirace z Francie, kde koncept PGS vznikl a odkud se rozšířil do světa. Náš zahraniční host Isabelle Munier Marsollier z Nature et Progres se podělila o své zkušenosti s nastavením standardů PGS, s jeho financováním, s ročním kalendářem aktivit a s potřebnou marketingovou podporou.
  • Představení hlavních kroků pro vytvoření alternativního přístupu zajištění kvality potravin / PGS.
  • Ukázka užitečných nástrojů, příkladů vzorových dokumentů ze světa využívaných v každodenní praxi fungujícího PGS.

Jednotlivé prezentace si můžete stáhnout níže:

PGS prakticky

 

PGS standardy – příklad z Nature en Progres

PGS finanční udržitelnost – příklad z Nature en Progres

Příklady dokumentů ze světa pro inspiraci

 

3. Seminář – Participativní systémy záruky kvality v potravinových komunitách

3. seminář na téma využití PGS v rámci potravinových komunit proběhl 29.3.2019 v Ostravě. Co bylo jeho obsahem?

  • Náš zahraniční host Christophe Nothomb z Belgie  se podělil o své zkušenosti s fungováním belgické sítě komunitou podporovaného zemědělství GASAP, kde alternativní systém záruky kvality (PGS) zavádí v rámci této sítě. Jeho tlumočenou prezentaci si můžete pustit níže.

  • Máme pro vás i netlumočenou verzi v angličtině/About GASAP – presentation in English:


  • Seznámili jsme vás se základními principy fungování alternativního systému záruky kvality a se společnými rysy PGS a KPZ.


  • Představili jsme vám stávající fungování KPZ (komunitou podporovaného zemědělství) v ČR, plány Asociace místních potravinových iniciativ s rozvojem KPZ sítě v ČR a společně jsme prodiskutovali, jak by taková síť mohla fungovat, jaké výhody by jednotlivým KPZ přinesla a jakou jsou možnosti zapojení do sítě.


AMPI – Asociace místních potravinových komunit – aktivity a plány na 2019