Zpráva o vývoji ekologického zemědělství v EU (2010) | Lovime.bio

Zpráva o vývoji ekologického zemědělství v EU (2010)

Zpráva obsahuje základní údaje o vývoji ekologického zemědělství v Evropské unii mezi roky 2000 až 2008.

Jedná se zejména o srovnání: ploch v EZ a jejich podílu na celkové zemědělské půdě, počtů ekofarem, struktury rostlinné a živočišné produkce, rozsahu zpracování a velikosti trhu s biopotravinami…, dále zpráva uvádí přehled podpor EU poskytovaných tomuto odvětví.

Zpráva je zpracována Evropskou Komisí a DG Agri (Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova), aktualizuje předchozí publikaci z roku 2005.

 

Ke stažení v pdf: Zprava DG Agri o EZ_2010

Další zajímavé podklady pro ekologické zemědělství najdete na webu Evropské komise.