Významné rozhodnutí pro roli ekologického zemědělství a biopotravin v budoucím zemědělsko-potravinářském sektoru EU | Lovime.bio

Významné rozhodnutí pro roli ekologického zemědělství a biopotravin v budoucím zemědělsko-potravinářském sektoru EU

Evropská komise přijala dlouho očekávanou strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ (Farm to Fork, F2F)) a strategii v oblasti biologické rozmanitosti (Biodiversity). F2F bude implementačním dokumentem Zelené dohody pro Evropu (Green Deal) pro sektor zemědělství a potravinářství. Mezinárodní federace ekozemědělských hnutí IFOAM EU opakovaně žádala, aby F2F obsahovala cíle pro zvýšení podílu ekologické půdy a proto uvítala rozhodnutí Komise, dosáhnout v EU do roku 2030 25% ekologicky obhospodařované půdy a zvýšit podíl biopotravin ve veřejném stravování.

Prezident IFOAM EU Jan Plagge konstatoval: „Návrh cílů EU ohledně ekologicky obhospodařované půdy a biopotravin je významným rozhodnutím, které činí z EZ klíčový nástroj přechodu evropského zemědělství k agroekologii. EZ je pro farmáře úspěšný ekonomický model s prokázaným přínosem pro životní prostředí. Učinit z něj základní kámen budoucího evropského udržitelného potravinového systému je správné rozhodnutí.“ A pokračoval: „Chceme-li řešit krizi klimatu a biodiverzitu a mít přizpůsobivější zemědělské systémy, musíme evropské zemědělství transformovat. Strategie F2F přináší obyvatelům EU jasnou vizi budoucnosti našeho potravinového systému.“

„Cílů obou strategií však bude možné dosáhnout jen tehdy, když budou plně zohledněny při jednáních o probíhající reformě Společné zemědělské politiky (SZP). Nesmíme udělat tu chybu, že bychom použili Covid-19 jako záminku pro pokračování v zemědělské politice, která se vrací ke staré zemědělské politice,“ varoval Jan Plagge. „Z tohoto důvodu ekologické hnutí vyzývá Evropský parlament, Radu a Komisi, aby plně integrovaly cíle strategií F2F a Biodiverzita do Nařízení o strategickém plánování SZP a ta se tak stala účinným nástrojem motivace a pomoci farmářům s přechodem na agroekologické a udržitelnější způsoby hospodaření. EU potřebuje novou SZP, která bude zemědělce odměňovat za jejich příspěvek k veřejným statkům jako je např. ochrana přírodních zdrojů.“

Podle IFOAM EU je možné dosáhnout do roku 2030 20-25% podílu ekologicky obhospodařované půdy tehdy, pokud bude SZP poskytovat odměny za přínosy vzniklé konverzí a údržbou EZ, a to jak pomocí stávajících zemědělských politik tak inovativních nástrojů jako jsou eko-schémata. Dobrým krokem je také začlenění opatření zaměřených na podporu poptávky i nabídky např. propagační projekty nebo zvyšování podílu biopotravin ve veřejném stravování pomocí „zelených“ veřejných zakázek. Tento přístup totiž úspěšně posílil EZ např. v Dánsku.

IFOAM EU rovněž vítá připravované vydání ambiciózního akčního plánu EZ, který bude podporovat převod půdy do režimu EZ, rozvoj dodavatelských řetězců, výzkum a inovace a rozvoj trhu. S reformovanou SZP bude solidní akční plán včetně kvantitativních časově podmíněných cílů a patřičného rozpočtu dobrým základem pro navýšení podílu ekologicky obhospodařované půdy a dosažení cíle pro rok 2030.“

Zdroj: tisková zpráva IFOAM EU, Brusel 20. 5. 2020

https://www.ifoam-eu.org/en/news/2020/05/20/press-release-ifoam-eu-welcomes-landmark-decision-put-organic-heart-future-european