Trh biopotravin v Evropě (2011) | Lovime.bio

Trh biopotravin v Evropě (2011)

Publikace obsahuje detailní analýzu trhu biopotravin ve vybraných zemích Evropy.

Publikace má tři části: část A poskytuje přehled o trhu biopotravin v Evropě. Část B zahrnuje čtyři členské státy ESVO – Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko, biotrh Švýcarska je popsán detailněji, protože je jedním z nejvíce rozvinutých trhů  biopotravin ve světě. Část C zahrnuje deset členských států EU: Rakousko, Česká republika, Dánsko, Francie, Německo, Itálie, Polsko, Švédsko, Nizozemsko a Spojené království. Příloha obsahuje srovnání evropských a švýcarských ekologických předpisů, včetně standardů Bio Suisse. Na konci každé kapitoly jsou uvedeny užitečné odkazy a adresy.

Tento dokument byl vypracován Výzkumným ústavem ekologického zemědělství FiBL ve Švýcarsku s podporou švýcarského Programu podpory importu SIPPO.

Ke stažení v pdf: The Organic Market in Europe_2011