Světové prodeje biopotravin překonaly v roce 2018 poprvé hranici 100 miliard dolarů | Lovime.bio

Světové prodeje biopotravin překonaly v roce 2018 poprvé hranici 100 miliard dolarů

V roce 2018 se celosvětové prodeje biopotravin poprvé dostaly přes 100 miliard dolarů. Podle průzkumu společnosti Ecovia vloni meziročně globální prodeje vzrostly o 6 procent na celkem 105 miliard dolarů.  

Největšími světovými odbytišti pro biopotraviny zůstávají Severní Amerika a Evropa. Společně se na celosvětových prodejích biopotravin podílejí 90 procenty. Ačkoli „západní svět“ má zásadní podíl na prodejích, jeho podíl se od roku 2005 propadl z tehdejších 97 procent. Řada zemí s tradičně velmi silným exportem biopotravin nyní úspěšně buduje své domácí odbytiště, zejména Ćína, Brazílie a Indie.

Zemí s největším trhem s biopotravinami jsou nadále Spojené státy americké, na světovém obratu se podílí asi 45 procenty. Dalšími obřími trhy jsou Německo, Francie, Itálie a Kanada. Největší podíl na celkových nákupech potravin a nápojů mají biopotravin v Dánsku, již je to 14 procent. Nejvíce biopotravin průměrně na obyvatele utratí Švýcaři, Dánové, Švédové a Rakušané.

Soukromé značky maloobchodníků mají v odvětví biopotravin velký vliv. Všichni přední maloobchodníci s potravinami v Severní Americe a Evropě prodávají biopotraviny pod soukromými značkami. Coop Switzerland je nejúspěšnější se svou značkou Naturaplan –  nabídka 2 500 produktů představuje více než 40 procent prodejů biopotravin ve Švýcarsku. Je to jedna z rostoucího počtu soukromých značek maloobchodníků, která generuje přes 1 miliardu USD.

Biopotravinám roste konkurence ze zvětšujícího se množství programů udržitelnosti a etických značek. Biopotraviny zůstávají v potravinářském průmyslu přední a dominantní ekoznačkou, avšak míra adopce mnoha zemědělských komodit zaostává. Například více než čtvrtina veškeré pěstované kávy a kakaa je nyní certifikována podle systému udržitelnosti. Podíl BIO překonaly další systémy, jako je Fairtrade, UTZ Certified a Rainforest Alliance.

Text: Bio-info a Global Organic Food & Drink Market Trends & Outlook
Foto: Petr Prokop, Pražský Biojarmark 2019