Rodinné zemědělství | Lovime.bio

Rodinné zemědělství

Podniky nad 50 hektarů u nás obhospodařují 90 procent půdního fondu. Protikladem těchto velkých zemědělských podniků je rodinné zemědělství: zajišťuje ekonomickou stabilitu na venkově, udržuje krajinu a kulturní dědictví a podporuje druhovou rozmanitost. Stáhněte si leták Rodinné zemědělství a dozvíte se, co drobné zemědělce u nás ohrožuje a jak jim můžete pomoci.