Řeč symbolů na obalech potravin

To, co by spotřebitelům mělo usnadňovat život, se proměnilo v komplikovaný a nepřehledný systém. Na potravinových obalech můžeme najít nepřeberné množství symbolů. Některé řeší složení, jiné původ z geografického hlediska a další zase etiku prodeje. Pro některé z nich platí legislativní úprava, za některé se zaručuje a jejich užívání povoluje společnost, která značku registrovala (např. Potravinářská komora a její Český výrobek). Spoustu z nich si výrobce nebo distributor může dokonce vymyslet.  Přijde vám to složité už teď? Radostnou zprávou je, že pro aspekt kvality najdeme důvěryhodnou značku, které se dá věřit. Obdobně i výrobky českého původu takovou značku mají. Obě jsou navíc podpořeny legislativou.

Co není zakázáno, je povoleno

Dokud není například použití státní vlajky nebo slovních spojení hovořících o původu potraviny (česká kvalita, český produkt, český výrobek) zakázáno zákonem, můžete si na obaly tisknout, co chcete. Stejně tak může výrobce napsat o produktu, že je kvalitní, poctivý, domácí, farmářský anebo použít podobné výrazy, aniž by to ve skutečnosti cokoli znamenalo.

Zato slovo BIO nemůže stát, kde se komu zlíbí. Označení biopotravin má svá pravidla a může být používané pouze pro produkty a výrobky vyrobené podle zásad stanovených zákonem o ekologickém zemědělství. Ten upravuje podmínky chovu zvířat, pěstování plodin a celkové výroby biopotravin. Namátkou jde o zákaz používání syntetických hnojiv, herbicidů, GMO nebo o požadavky na životní pohodu zvířat a požadavky na technologie – síření vína, použití konzervantů a podobně.

Jak káže zákon

Označení BIO smějí používat pouze certifikovaní výrobci, farmáři a distributoři, kteří každoročně prokazují splnění zákonných podmínek. Není–li tomu tak a je odkazováno na bio kvalitu nebo ekologickou produkci na obale, je to nelegální a tudíž i stíhatelné.  Zákon hovoří o pokutách ve výši až jednoho milionu korun. Aby měli spotřebitelé záruku, že mají v rukou potraviny, které splňují legislativní podmínky ekologické produkce, je součástí podmínek distribuce biopotravin i způsob označování výrobků a prokazování jejich původu.

Pokud biopotravina pochází z Evropské unie – musí na svém obale nést evropské bio logo (lísteček), číselný kód kontrolní organizace a informaci o místě původu surovin. Tyto informace musí být umístěny v jednom zorném poli s tímto logem. Pro nebalené biopotraviny a biopotraviny dovezené do EU ze třetích zemí je evropské logo dobrovolné.

 

 

 

 

 

 

 

V případě biopotravin vyprodukovaných či certifikovaných v ČR platí navíc dle národní legislativy povinnost uvádět na obalech také logo národní – “biozebru”.

S takto označenými výrobky máte záruku, že podporujete odpovědné hospodáře a výrobce, kteří postupují podle zásad stanovených v zákoně o ekologickém zemědělství.

 

Změť symbolů

Některé značky se používají jen na potraviny, některé i na další výrobky a produkty.  O značkách a symbolech, se kterými se na potravinách setkáte nejčastěji, jsme zjistili dostupné informace a nabízíme vám je v letácích, na roll upech na našich akcích (pořádáme pražský Biojarmark a na jaře taky Bio styl v rámci Festivalu Evolution).

Kvalita má mnoho stránek

Na poli značení potravin se neposuzuje pouze způsob vzniku a (ne)přítomnost syntetických látek v potravinách. Parametry, které lze u výrobků i potravin posuzovat, jsou různé. Nejsložitější je pravděpodobně otázka kvality. Ta může v případě potravin zahrnovat mnoho aspektů. Může jít o nutriční složení, nepřítomnost chemie (zbytky pesticidů, náhražky, tzv. éčka apod.), ale třeba taky o  chuť nebo tradici. Nutriční složení posuzuje sdružení a značka “Vím, co jím”. O chemii a přidatné látky v potravinách jde u značky BIO, která tato hlediska současně v mnohém překračuje a zabývá se i pěstebními postupy, welfare zvířat a péčí o půdu a krajinu.

 

 

 

 

 

 

Otázka původu

Zdálo by se, že tady bude vše o poznání snazší. Není tomu tak zejména proto, že vedle jediné legislativně dané značky Česká potravina, existuje množství podobných značek, které je snadné zaměnit (různé varianty značek Český výrobek, Česká potravina apod.) a které jsou nějakým způsobem certifikované. Vedle nich najdeme na obalech neuvěřitelný objem grafických symbolů, které obsahují nějakou podobu státní vlajky nebo jejich barev a/nebo odkazují na ČR, aniž by to bylo možné jakkoli zaručit. Často se stává, že každý větší řetězec má vlastní způsob, jak označovat původ výrobku.

 

Staré známé…spolehlivé?

Nebudeme vás tedy zahlcovat povídáním o každé značce. Podíváme se na dvě, se kterými se setkáte velice často, a nakonec vám poradíme, jak účelně využívat symbolů na potravinách při nákupu. Už teď vás můžeme uklidnit, vystačíte si s logy, která spočítáte na prstech jedné ruky.

 

 

 

 

 

 

 

 

Známka FairTrade má mezinárodní význam a zaručuje, že byl produkt vyroben v souladu s myšlenkou spravedlivého obchodu. Certifikací prochází potraviny a rukodělné výrobky, zejména ze zemí třetího světa, protože právě tady dochází nejčastěji k porušování základních lidských práv.

 

 

 

 

 

 

 

Klasa  – národní značka kvality, je na trhu od roku 2003, a tak jí spousta z nás zná. Uděluje ji Ministerstvo zemědělství na 3 roky. Podmínkou bezplatného udělení je to, že výrobek minimálně v jednom znaku vykazuje výjimečné kvalitativní charakteristiky. To je úžeji specifikováno v metodice pro udělování přímo na webu značky. Na obale potraviny ale později spotřebitel najde pouze logo, nikoli konkrétní informaci, v jakém ohledu prokázal výrobek kvalitu a proto může být vyznění této značky malinko nejasné.

Pevný bod existuje

Jestli vám jde trochu hlava kolem, můžete zvolit velice jednoduchý přístup. Pokud chcete podporovat české výrobky, postačí vám několik značek  – Česká potravina a taky Regionální potravina a Regionální značky. Největší zárukou v tomto ohledu je nové logo Česká potravina, které má poměrně přísné a jednoznačné podmínky pro původ surovin a místo jejich zpracování definovány přímo v zákoně.

 

 

 

 

 

 

 

 

Výše uvedené logo, nebo jen sousloví „Česká potravina“, může, ale nemusí, být uvedeno na obale potravinářských výrobků, které jsou vyrobeny v České republice a složeny ze stanoveného podílu českých surovin.

A pokud vám jde o kvalitu a absenci zbytečné chemie (konzervanty, pesticidy, tzv. „éčka“), a/nebo podporu krajinné rozmanitosti, životní pohody zvířat a principů udržitelnosti,  držte se certifikovaných biopotravin – hledejte lístek a zebru. U ostatních potravin je pak moudřejší nehledět na symboly vyznamenané obaly, ale na složení.