Platby na podporu ekologického zemědělství v EU | Lovime.bio

Platby na podporu ekologického zemědělství v EU

Publikace Organic Farming Support Payments in the EU přináší přehled opatření podporujících rozvoj ekologického zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova (2007-2013) v 24 zemích EU.

Data jsou získána z dotazníkového šetření v letech 2009 a 2010.

Publikaci zpracoval výzkumný ústav Johann Heinrich von Thünen Institute v rámci projektu zadaného federálním ministerstvem pro výživu, zemědělství a ochranu spotřebitele v Německu.

Ke stažení v pdf: Organic_Farming_Support_Payments_in_the_EU