Metodické pokyny pro ekologické zemědělství | Lovime.bio

Metodické pokyny pro ekologické zemědělství

Metodické pokyny pro ekologické zemědělství vydává Ministerstvo zemědělství, jedná se o právní výklad pravidel EZ v určitých specifických oblastech. Metodické pokyny byly v roce 2016 aktualizovány s platností od 1. 1. 2017.

 

Brožura s metodickými pokyny 2 až 11 z roku 2016 ke stažení v pdf: Metodicke pokyny – brozura_2016

Metodický pokyn č. 1/2018: Metodicky pokyn_1_2018

 

 

 • Metodický pokyn č. 1/2018 – Seznam produktů povolených pro účely skladových zásob, čištění a desinfekci v rostlinné ekologické produkci.
 • Metodický pokyn č. 2/2016 – Pravidla pro registraci subjektů do systému ekologického zemědělství, přechodné období, jeho zkracování a prodlužování.
 • Metodický pokyn č. 3/2016 – Pravidla pro udělování některých výjimek z pravidel ekologické produkce.
 • Metodický pokyn č. 4/2016 – Pravidla pro udělování výjimek z pravidel ekologického zemědělství v případě katastrofických událostí.
 • Metodický pokyn č. 5/2016 – Pravidla pro udělování výjimek z pravidel ekologického zemědělství na použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu.
 • Metodický pokyn č. 6/2016 – Pojmy podle přímo použitelných předpisů Evropské unie.
 • Metodický pokyn č. 7/2016 – Specifická pravidla pro odběr, analýzu a následné vyhodnocení vzorků z ekologického zemědělství.
 • Metodický pokyn č. 8/2016 – Komunikace mezi kontrolními orgány, tvorba analýzy rizik, certifikační mechanizmy.
 • Metodický pokyn č. 9/2016 – Specifická pravidla pro současnou produkci ekologicky chovaných hospodářských zvířat a hospodářských zvířat mimo ekologický chov.
 • Metodický pokyn č. 10/2016 – Pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů, vegetační pokryv sadů, meziřadí vinic, krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství.
 • Metodický pokyn č. 11/2016 – Pravidla pro chov koní v režimu ekologického zemědělství.