Kompatibilita šlechtitelských technik v systémech ekologického zemědělství (2017) | Lovime.bio

Kompatibilita šlechtitelských technik v systémech ekologického zemědělství (2017)

Rychlý rozvoj genového inženýrství směřuje k úrovni genetického narušení, které jsme doposud ještě nezažili.
Tento poziční dokument uvádí jasná a transparentní kritéria používaná v ekologickém odvětví, a tím určuje, které šlechtitelské techniky jsou slučitelné se systémem ekologického zemědělství a které techniky se naopak vylučují. Dokument obsahuje definici toho, co by mělo být považováno za genové inženýrství a geneticky modifikované organismy (GMO).

Publikace je zpracována IFOAM EU Group (mezinárodní nevládní organizace pro ekologické zemědělství).

 

Ke stažení v pdf: Poziční dokument