Jak ozdravit naši půdu? Ekologické zemědělství je cesta... | Lovime.bio

Jak ozdravit naši půdu? Ekologické zemědělství je cesta…

Zaryjme se společně pod povrch půdy a objevme ekologické zemědělství, které brání erozi, omezuje výskyt pesticidů v prostředí a přináší do půdy a na ní život! Díky zvýšenému ukládání uhlíku navíc ekologické zemědělství pomáhá snižovat rizika spojená s klimatickou změnou.