Infografiky v angličtině - IFOAM | Lovime.bio

Infografiky v angličtině – IFOAM

Zastřešující organizace pro evropské ekologické zemědělce – IFOAM – vydala sérii infografik na téma ekologické zemědělství a cíle udržitelného rozvoje podle OSN. Tyto cíle byly přijaty v září 2015 na summitu OSN v rámci tzv. Agendy 2030.

Nová agenda je slibem politických lídrů lidem na celém světě. Týká se všech států a je to komplexní a tranzitivní vize lepšího světa pro všechny. Plán na vymýcení extrémní chudoby, plán pro společnou prosperitu, mír a partnerství, který zohledňuje naléhavost změny klimatu a je založen na rovných příležitostech a respektu k právům. Jeho hlavním mottem je, že nesmíme zapomenout na nikoho, ani na nejchudší, zranitelné a marginalizované, včetně lidí s postižením.“ (generální tajemník OSN Pan Ki-mun)

Složité téma? Ne s infografikami od IFOAM! Přesvědčte se sami:

Cíl 3: Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku

Cíl 3: Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku

Cíl 8: Podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny

Cíl 8: Podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny

Cíl 3 & cíl 8: Zajistit zdravý život & Podporovat udržitelný hospodářský růst

Cíl 6 & cíl 14: Zajistit všem dostupnost vody & Chránit vodní zdroje

Cíl 12: Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu

Cíl 13: Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů

Cíl 15: Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů