Hospodářem v krajině - přednáška o biodynamickém hospodaření | Lovime.bio

Hospodářem v krajině – přednáška o biodynamickém hospodaření

Přednáška Martina Otta určená účastníkům konference “Pro půdu – Pro život/For Soil – For Life” (12. – 13. října 2017, Příbor), natočená ve švýcarském Rheinau.

Pozemky švýcarský biodynamický statek Gut Rheinau se nacházejí v meandru horního Rýna při hranicích s Německem. Kromě pěstování obilovin a zeleniny a produkce mléka provozují na statku také vinařství, pekárnu, obchod, restauraci, zemědělskou školu a osivářský podnik Sativa.

Biodynamické zemědělství usiluje o harmonizaci vztahů člověka s přírodou, z půdy nečerpá více, než ona bez poškození poskytne, a dbá na důstojné zacházení se zvířaty.