Farmářská škola vychová novou generaci ekologických zemědělců | Lovime.bio

Farmářská škola vychová novou generaci ekologických zemědělců

V březnu 2021 se rozeběhne první ročník v České republice unikátního vzdělávacího programu pro mladé lidi se zájmem o ekologické zemědělství. Půjde o tříleté studium sestávající převážně z praxe na ekologických a biodynamických farmách v ČR i v zahraničí, doplněné o pravidelné teoretické moduly vedené zkušenými docenty.

Tento model funguje již dlouho úspěšně v Německu, Švýcarsku či Francii. Cílem programu je vychovat novou generaci zemědělců, kteří opravdu umí hospodařit, nebojí se zakládat nové statky anebo se chopit svých starých rodových – způsobem, který prospívá krajině, půdě, biodiverzitě, životu na venkově i zdraví všech.

“Tuhle novou generaci zemědělců u nás zoufale potřebujeme, a proto jsme se rozhodli je začít sami pěstovat,” říká Jiří Prachař, hlavní vedoucí projektu, který sám strávil sedm let na ekologických farmách v Německu a Švýcarsku, absolvoval biodynamické studium na statku Dottenfelderhof v rámci studií na univerzitě v Kasselu a následně sám působil jako lektor v německém ekologickém a biodynamickém zemědělství Freie Ausbildung.

„Velkou výhodou tohoto studia je jeho zaměření na praxi. Během tří let projdou studenti postupně coby stážisté minimálně dvě české a jednu zahraniční farmu a dalších minimálně deset ekostatků poznají v rámci teoretických seminářů, z nichž každý se bude konat na jiné farmě. Za svou práci jako pomocníci na statku dostanou navíc nejen ubytování a stravu, ale také finanční odměnu, která by měla zajistit běžné životní náklady,“ dodává Prachař. Absolvent nové farmářské školy vyjde tedy prakticky připravený na život v ekologickém hospodářství a k tomu si i něco vydělá. Takový model je v tuzemském školství zatím raritou.

Studium je otevřeno pro kohokoli od 18 let s motivací věnovat se zemědělství. Mohou to být tudíž jak čerství absolventi středních škol hledající praktické znalosti a zkušenosti, kterých se v našem školství zpravidla nedostává, anebo i starší lidé nejrůznějších profesí, kteří se rozhodli věnovat právě ekologickému farmaření.

Zájemci o studium se mohou začít hlásit do prvního ročníku již od začátku září 2020 přes formulář na webových stránkách farmarskaskola.cz, kde se také dozví veškeré další podrobnosti o studiu.

Odbornými garanty a vyučujícími školy budou osobnosti českého ekologického zemědělství jako Jiří Urban, Martin Hutař, Jaroslav Záhora CSc., Martin Rosenbaum a další.

Vzdělávací projekt Farmářské školy rozjíždí organizace AMPI (Asociace místních potravinových iniciativ), která u nás zaštiťuje mimo jiné rozvoj Komunitou podporovaného zemědělství (KPZ), snaží se posílit pozici českých agroekologických zemědělců a věnuje se vzdělávání o souvislostech mezi jídlem, zemědělstvím a krajinou.

Více na www.farmarskaskola.cz

Zdroj: tisková zpráva Farmářské školy, září 2020