Evropský akční plán pro ekologické zemědělství | Lovime.bio

Evropský akční plán pro ekologické zemědělství

Akční plán pro ekologické zemědělství je strategický dokument Evropské komise shrnující priority a potřebná opatření pro další rozvoj sektoru vždy pro konkrétní časový úsek.

Akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství (2021-2027)

Akční plán je uspořádán do tří os, které odpovídají struktuře potravinového řetězce (produkce, zpracování a obchod a spotřebitelé). Kromě pokračování v některých stávajících úspěšných aktivitách předkládá tento plán řadu nových akcí a mobilizuje různé zdroje financování.

  • Biopotraviny pro všechny: Stimulovat poptávku a zajistit důvěru spotřebitelů
  • Plán do roku 2030: Povzbuzení konverze do EZ a posílení celého hodnotového řetězce
  • Bio příkladem: Zlepšení přínosu ekologického zemědělství k udržitelnosti

Akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství (2014-2020)

Akční plán na období do roku 2020 cílí na tři prioritní oblasti a obsahuje 18 aktivit.

  • Zvýšit konkurenceschopnost ekologických producentů v EU
  • Upevnění a posílení důvěry spotřebitelů v evropský režim ekologické produkce
  • Posílení vnějšího rozměru režimu EU pro ekologickou produkci

Akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství (2004-2013)

První evropský akční plán cílí na tři prioritní oblasti a obsahuje celkem 21 aktivit.

  • Rozvoj informovanosti o trhu s biopotravinami zvyšováním povědomí spotřebitelů
  • Zefektivnění veřejné podpory ekologického zemědělství
  • Zlepšování norem Společenství pro ekologické zemědělství, dovozních a kontrolních požadavků

 

Ke stažení v pdf:

Akční plán (2021-2027) v českém jazyce + příloha

Akční plán (2021-2027) v anglickém jazyce

Akční plán (2014-2020) v českém jazyce

Akční plán (2014-2020) v anglickém jazyce

Akční plán (2004-2013) v českém jazyce

Akční plán (2004-2013) v anglickém jazyce