Ekologické zemědělství: Evropa, EU a svět | Lovime.bio

Ekologické zemědělství: Evropa, EU a svět

Informace o ekologickém sektoru vycházejí ve Světové ročence pro ekologické zemědělství (The World of Organic Agriculture) zpracované společnostmi FiBL a IFOAM – Organics International.

Publikace je každoročně v únoru představena v rámci veletrhu Biofach, předního světového veletrhu biopotravin v německém Norimberku.

Součástí ročenky je řada online prezentací, grafů a infografik; přehledně u každé ročenky zde.

Tři základní infografiky jsou přeloženy v českém jazyce.

Pro rok 2019:

Pro rok 2018: