Dovoz biopotravin ze třetích zemí - Pokyny pro další úřední kontroly | Lovime.bio

Dovoz biopotravin ze třetích zemí – Pokyny pro další úřední kontroly

S ohledem na narůstající trh biopotravin a obchodování s nimi byl zpřísněn režim dovozu biopotravin do EU z tzv. problematických zemí. Od roku 2019 platí nová pravidla pro země – Čína, Ukrajina, Kazachstán, Moldavsko a Ruská federace, která stanovují u vybraných druhů zboží (např. obiloviny, mlýnské výrobky, olejnatá semena, byliny, ovoce či krmiva – pokrutiny) povinnost provedení laboratorních testů na zbytky pesticidů.

Celé znění Pokynů pro další úřední kontroly zde:

Čína

Ukrajina, Kazachstán, Moldavsko a Ruská federace