Co pro mě znamená půda a zemědělská krajina? Výsledky dotazníku | Lovime.bio

Co pro mě znamená půda a zemědělská krajina? Výsledky dotazníku

Nadace Pro půdu zjišťovala, co pro lidi v České republice znamená zemědělská krajina. Výsledky svého výzkumu organizace zpracovala do přehledné infografiky.

Stáhnout infografiku 1

Stáhnout infografiku 2

Komentář Nadace Pro půdu:

Na dotazník odpovědělo celkem 219 respondentů. Jsou to většinou lidé z našeho okolí, přátelé našich příznivců, ale také lidé z různých, zejména zahradnických, skupin ze sociálních sítí. Z tohoto úhlu pohledu je třeba nahlížet na výsledky.

Zaujalo nás, že celých 80 % lidí odpovědělo, že člověk půdu nevlastní, ale je jejím správcem – půda je všech živých organismů, ne jen člověka. A podle dotázaných by měl tento správce hospodařit ekologicky, na základě permakulturních principů nebo biodynamicky.

V Nadaci Pro půdu se právě o toto snažíme. Získanou nadační půdu  svěřujeme do rukou ekologických zemědělců. Dohlížíme na to, aby se na nadačních pozemcích hospodařilo šetrně, ekologicky, s péčí o půdu. Tímto způsobem je pečováno o půdu na všech 475 hektarech ve správě nadace.