České biokuřecí maso konečně v prodeji | Lovime.bio

České biokuřecí maso konečně v prodeji

Společnost Biopark, známá především jako dodavatel hovězího biomasa, uvedla nedávno na český maloobchodní trh kuřecí biomaso z českých chovů. Společnost tak reaguje na dlouhodobě nepokrytou poptávku po domácím drůbežím mase.

Kuřecí biomaso od firmy Biopark pochází z ekologicky chovaných kuřat na českých ekofarmách převážně v severozápadních Čechách. Farmy mají většinou chov drůbeže jako doplněk k chovu masného skotu a pěstování obilnin. Dochází tak k ideálnímu využití zdrojů na ekologické farmě a vzájemnému propojení jednotlivých aktivit.

Jak se žije biokuřatům

Produkce biokuřecího podléhá podstatně přísnějším kritériím než běžná produkce kuřecího masa. Kuřata jsou chována dle zásad ekologického zemědělství, jsou krmena výhradně biokrmivem a mají stálý přístup do výběhů nebo pastvin.

Celkové množství kuřat v jednom chovu je omezeno na 4 800 kusů, aby se minimalizovalo znečištění a zvířatům se zajistily pokud možno přirozené životní podmínky. Ekologická drůbež se chová do dosažení minimálního věku, který u kuřat činí 81 dní.

Kuřata se odchovávají na podestýlce přírodního původu, nejčastěji pilinách, mají k dispozici písek pro hrabání. Jejich denní koloběh není uměle ovlivňován umělým osvětlením jako je tomu v konvenčních chovech. „Naše kuřata spí dle libosti“ říká k tomu jednatel společnosti Biopark pan Petr Krogman.

Ekofarma Božetice

Chov kuřat na podestýlce a s dostatečným výběhem je nejpřirozenějším způsobem chovu. Pohyb na čerstvém vzduchu a slunci má blahodárný vliv na zdraví zvířat. Kuřata mají volnost a mohou volit mezi venkovním a vnitřním prostředím.

Výsledkem ekologického způsobu chovu kuřat v menších početních skupinách s dostatkem spánku je lepší zdravotní stav, který nevyžaduje preventivní chemické ochranné látky a další v konvenčních chovech hojně používaná aditiva.

V krmné dávce převládá biokukuřice, dále biopšenice a biosoja spolu s biovojtěškou, což výrazně zvyšuje náklady. Petr Krogman doplňuje: „Ekologické chovy našich farmářů nejsou oproti konvečním chovům zaměřeny pouze na co nejnižší cenu, bez zřetele k autentičnosti potravin, ochraně životního prostředí, welfare zvířat a nakonec i chuti a bezpečnosti potravin“.

Slepičí velkochov

Na rozdíl svých kolegů z velkochovů žijí biokuřata na čerstvém vzduchu s dostatkem volného prostoru. Fyzická aktivita a pastva jsou rozhodující vlivy pro vyšší kvalitu biokuřecího.

Nabízený sortiment

Společnost Biopark v současné chvíli nabízí ucelený sortiment kuřecího masa, o které by měli mít maloobchodníci, ale i šéfkuchaři jistě zájem. Jedná se o BIO kuře celé, BIO kuře půlka, BIO kuřecí játra, BIO kuřecí srdíčka, BIO kuřecí žaludky a BIO kuřecí krky.

 

Rozhovor s panem Petrem Krogmanem

O detailní popis kuřecího biomasa z produkce firmy Biopark požádal Bio-info jednatele společnosti, pana Petra Krogmana.

Kuřata nyní odebíráte od osmi chovatelů. Kolik přibližně celkem chovají kuřat?
Připravených a domluvených míst na odchod biokuřat máme s farmáři samozřejmě více. V testovacím běhu chovali naši farmáři 1 500 biokuřat a dále bude vše záviset na vývoji poptávky. Omezení daná množstvím a velikostí hejna v ekologickém zemědělství jsou spíše výhodou, protože se oproti konvenčnímu způsobu chovu nejedná o hlavní zdroj podnikání pro daného farmáře a není na tom tolik závislý. V zásadě ale můžeme říci, že naši čeští ekofarmáři jsou schopni odchovat tolik biokuřat, kolik trh „unese“.

S jakými největšími problémy jste se museli nebo musíte potýkat při ekologickém chovu drůbeže? Jak je překonáváte?
Největší problém je zajištění kontinuity při dlouhém produkčním cyklu a následné krátké trvanlivosti produktu. Přeci jen se nejedná o musli-tyčinky. Např. vzhledem k povinné jednoměsíční přestávce mezi jednotlivými chovy na jedné farmě, kdy musí dojít k obnově travního porostu, se dostáváme na cca čtyřměsíční cykly, a proto je v projektu zapojeno už 18 ekofarem, aby bylo možno garantovat každotýdenní dodávky.

Musíte nakupovat krmení v zahraničí, nebo se daří sehnat jej od místních pěstitelů?
Krmení mají ekofarmy účastnící se v projektu převážně vlastní, ať už se jedná o jádro nebo o větší plochy luk a pastvin s travnatými výběhy. Určitým limitem je samozřejmě český právní řád, který zakazuje farmářům rozorat další pozemky, ale i tento problém lze vyřešit. Po dokončení pětiletých závazků hospodaření na loukách a pastvinách plánují farmáři převod části pozemků na ornou půdu, která je výrazně lukrativnější vzhledem k ceně bioprodukce z orné půdy. Dnes pomáhá řešit situaci produkce vlastního bioobilí, coby krycí plodiny při obnovách travních porostů.

Vyžadovalo zařazení porážky drůbeže investice do vašich jatek?
Nepřipadalo v úvahu, že bychom biokuřata mohli porážet na našich jatkách pro hovězí či jehněčí. Do projektu jsme proto zapojili Českou zemědělskou univerzitu, která provozuje menší drůbeží porážku na svém školním statku.

Jak se na vaši nabídku tváří maloobchodníci? Uvítali „konečně česká biokuřata“?
Uvítali, protože většina biokuřat je nyní opravdu z dovozu, byť v obalu s českým textem.

V jakém rozmezí se pohybují maloobchodní ceny vašich biokuřat?
Cena pro spotřebitele se pohybuje v rozmezí 199 – 240 Kč/kg. Záleží na tom, jaký servis daný prodejce svým zákazníkům poskytuje. Celkově jsme se koncentrovali na to, abychom přispěli ke snížení cen pro zákazníka, protože vysoké ceny pokládáme za největší překážku větších prodejů. Dlouhodobou strategií Bioparku a Spojených farem je maximální dostupnost biopotravin co největšímu okruhu zákazníků na co největším počtu prodejních míst. To se nám daří u biohovězího a biojehněčího a věříme, že se nám to povede i v biokuřecím.

Jak hodláte podpořit prodej biokuřat?
Jako každý rok se zúčastníme veletrhu Biostyl a následně i Harmonie. Naši letošní účast chceme zaměřit právě na biokuřecí. Připravujeme informační leták a řada informací je také na nové internetové stránce www.biokureci.cz.

Děkuji za rozhovor. Za Bio-info se ptal Tom Václavík