Budoucnost ekologického zemědělství v Evropě (2009) | Lovime.bio

Budoucnost ekologického zemědělství v Evropě (2009)

Publikace mapuje využití Společné zemědělské politiky a konkrétně Programů rozvoje venkova (PRV) napříč členskými státy EU k podpoře rozvoje ekologického zemědělství. Podnětem pro zpracování analýzy je Evropský akční plán pro ekologické  zemědělství a biopotraviny, který obsahuje hlavní nástroje pro celoevropský rozvoj ekologického odvětví a jednim z doporučení je právě plné využití Programů rozvoje venkova k podpoře ekologického zemědělství v členských státech.

Publikace je zpracována IFOAM EU Group (mezinárodní nevládní organizace pro ekologické zemědělství).

 

 

Ke stažení v pdf: Podpora EZ v PRV v ramci EU_2009