Biobrambory | Lovime.bio

Biobrambory

Při pěstování biobrambor se nepoužívají syntetická hnojiva a další chemikálie.  Jejich hlízy tak neobsahují rezidua těchto nežádoucích látek. Biobrambory obsahují průkazně více vitamínu C a výrazně méně dusičnanů než brambory z konvenční produkce. Více v letáku Biobrambory.