Bemagro - velký projekt s velkou vizí | Lovime.bio

Bemagro – velký projekt s velkou vizí

Přinášíme vám článek České technologické platformy pro ekologické zemědělství – v rámci série Příběhy ekologických zemědělců aneb Kde se rodí bio nahlédneme do hospodaření největšího biodynamického statku v České republice.

„Naším cílem je s porozuměním a v rovnováze se světem pečovat o nám svěřenou krajinu a živé bytosti v ní a poskytovat potraviny pro nasycení těla a duše.“

Ekostatek Bemagro je výjimečným zemědělským podnikem nejen ve svém kraji, ale i v rámci celé ČR. Najdete ho v podhůří Novohradských hor v obcích Malonty a Meziříčí. Můžete jet okolo náhodou, ale dost možná vás sem znalci Novohradských hor přímo pošlou. Stojí totiž za to vidět místo, kde se v nádherné přírodě potkává různorodá zemědělská činnost s promyšlenou koncepcí ochrany krajiny. A tak si z Malont nejspíš kromě skvělých mléčných bioproduktů odvezete i zážitky ze setkání s těmi, kteří to se zemědělskou produkcí prospěšnou přírodě i lidem myslí opravdu vážně.

S čím farma hospodaří

Bemagro vzniklo v roce 1994 z bývalých státních statků a dnes hospodaří na téměř 2000 ha půdy. Většinu rozlohy zaujímají louky a pastviny, orná půda tvoří téměř jednu čtvrtinu – 470 ha. Hlavní činností statku je ekologický chov dojnic. To mimo jiné znamená, že se krávy v létě pasou v širokém okolí farmy, v zimě využívají nejbližší pastviny jako výběh. Při léčení chorob dostává přednost přírodní léčba před klasickou medicínou, telata jsou chována ve skupinách a krmena mlékem, zvířata nejsou odrohována.

Součástí statku je i zeleninová zahrada, která vznikla jako reakce na poptávku po „jiné“ zelenině, než je ta běžně nabízená v supermarketech. Pěstuje se zde celer, kedlubny, zelí, kapusta, pórek, cibule a další druhy. Kořenová zelenina má větší prostor na poli a je zastoupena především mrkví, červenou řepou, pastinákem a petrželí.

Statek dlouhodobě realizuje řadu opatření v péči o krajinu a půdu. Buduje protierozní meze, sází aleje kolem polí a pastvin, zakládá remízky a hloubí tůňky. Do výsadby používá ovocné stromy často původních odrůd a rozmanité domácí druhy stromů a keřů. Hlavním cílem opatření je kromě estetického hlediska podpora biodiverzity a ochrana půdy před erozními vlivy.

Místo pro setkávání

Statek je otevřený vůči okolnímu světu. Lidé, kteří zde pracují, považují za klíčové nejen ekologické zemědělství provozovat, ale také o něm šířit informace dál. Malonty se staly místem setkávání těch, kteří se zajímají o širší souvislosti zemědělské činnosti, mají chuť sdílet své zkušenosti a získat nové poznatky. Konávají přednášky českých i zahraničních odborníků a tematické sezónní akce. Oblíbenou aktivitou jsou exkurze, kde se návštěvníci dozvědí, jak se zde pečuje o úrodnost půdy, jaký zde mají vztah ke zvířatům nebo jaké jsou hlavní rozdíly mezi konvenčním a ekologickým zemědělstvím.

Produkty a certifikace

Pod značkou Bemagro si můžete vybrat z široké nabídky certifikovaných bioproduktů. Nejprodávanějšími z mléčných výrobků jsou mléko, tvaroh, jogurty a kefír. Výrobky si můžete zakoupit v prodejnách zdravé výživy
v Českých Budějovicích, Praze a dalších městech nebo objednat přes e-shop na některé z odběrných míst.

Místní tvaroh vyhrál na festivalu sýrů v Mikulově ocenění „Nejlepší certifikovaný bio sýr“ a plnotučné mléko získalo roce 2017 1. místo v soutěži “Chutná hezky. Jihočesky” v kategorii Ostatní mléčné výrobky. V roce 2015 získalo Bemagro certifikát DEMETER. Jeho oranžové logo označuje certifikované produkty biodynamického zemědělství, jednoho z nejstarších směrů vědomé bioprodukce. Na hospodaření nahlíží komplexně, kromě samozřejmého odmítnutí používání pesticidů a minerálních hnojiv řeší například i biodiverzitu, minimalizaci odpadu, sociální stránku zemědělství a jeho duchovní aspekty.

Bio mléčné výrobky ve vratných lahvích z jihočeského Bemagra

Bio mléčné výrobky ve vratných lahvích z jihočeského Bemagra

Zdroj: ©ČTPEZ 2018

Fotografie: archiv Bemagra