Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2016-2020 | Lovime.bio

Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2016-2020

Akční plán si klade za cíl podporovat růst ekologického zemědělství v ČR s výhledem do roku 2020.

Třetí Akční plán navazuje na předchozí plány, obsahuje prioritní oblasti a doporučená opatření, jejichž realizace přispěje k dalšímu rozvoji EZ. Ekologické zemědělství funguje v ČR od konce 90. let. Oblasti jako legislativa či systém kontroly a certifikace jsou zajištěny na vysoké úrovni, avšak jiné oblasti stále dostatečně rozvinuty nejsou (např. odbyt a zpracování bioproduktů, domácí trh s biopotravinami, využití potenciálu EZ v ochraně přírody, výzkum a inovace v EZ, poradenství či vzdělávání) a potřebují systematickou podporu.

Tento „Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství na období 2016-2020“ byl vládou schválen usnesením č. 938 ze dne 20. 11. 2015. První „Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010“ vzala vláda na vědomí 17. 3. 2004. Druhý „Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství na období 2011 ‑ 2015“ vzala vláda na vědomí 14. 12. 2010.

Ke stažení v pdf: Akcni plan CR pro rozvoj EZ_2016-2020