Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství na období 2011-2015 | Lovime.bio

Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství na období 2011-2015

Akční plán je strategickým dokumentem rozvoje ekologického zemědělství v ČR. V materiálu je popsána strategie rozvoje ekologického zemědělství do roku 2015.

Druhý Akční plán se skládá z osmi hlavních kapitol. Obsahuje: úvod do problematiky ekologického zemědělství; zhodnocení předchozího Akčního plánu do roku 2010; popis stavu ekologického zemědělství v ČR; vize, hlavní cíle a prioritně řešené oblasti (tj. Trh s biopotravinami a důvěra spotřebitele; Poradenství, výzkum, šíření informací; Přínosy ekologického zemědělství pro životní prostředí a pohodu zvířat; Ekonomická udržitelnost ekologického zemědělství; Propagace a osvěta ekologického zemědělství a produkce biopotravin); popis implementace a hodnocení akčního plánu a SWOT analýzu ekologického zemědělství v ČR.

Tento Akční plán je druhým vládním dokumentem tohoto typu a byl vládou vzat na vědomí dne 14. prosince 2010. První „Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010“ vzala vláda na vědomí 17. 3. 2004.

Ke stažení v pdf: Akcni plan CR pro rozvoj EZ_2011-2015