Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010 | Lovime.bio

Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010

Akční plán je strategickým dokumentem zaměřeným na rozvoj ekologického zemědělství v ČR. Tento první Akční plán vzala vláda na vědomí 17. 3. 2004.

Podnětem ke zpracování prvního Akčního plánu pro rozvoj EZ v České republice byla výzva Evropské Komise ke zpracování národních akčních plánů v dokumentu „Analýza možnosti vzniku evropského akčního plánu rozvoje ekologického zemědělství“ (2002). Hlavním impulzem byl proces přípravy jednotného Akčního plánu Evropské unie k podpoře ekologického zemědělství, který byl zveřejněn v roce 2004.

Potřeba vypracování Akčního plánu vyplynula také ze závěrů mezinárodní konference ekologického zemědělství „Evropská letní akademie ekologického zemědělství“ za účasti českého a rakouského ministra zemědělství (2001).

Ke stažení v pdf: Akcni plan CR pro rozvoj EZ_do 2010