Sucho začíná tam, kde končí život v půdě | Lovime.bio

Sucho začíná tam, kde končí život v půdě

Inženýr Jaroslav Záhora se s rýčem vydává na konvenčně obhospodařované kukuřičné pole. Co zjistil? Dozvíte se ve videu, které natočil Bioinstitut, o. p. s. – institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny. Zjistíte také, jaký dialog probíhá mezi kořeny rostlin a půdou a že je nezbytné tento dialog podporovat šetrným hospodařením. 

Budeme-li vážně chtít zpomalit proces oteplování a vysušování krajiny, musíme se alespoň na dohodnutou dobu vyvarovat aplikace průmyslových dusíkatých hnojiv, která ničí fyzikální strukturu půdy, drasticky omezuje počty a aktivity půdních organismů, krajina se vysušuje a v důsledku přehřívá. Nejsme zemí omývanou a tím i ochlazovanou mořem. Naši krajinu může ochladit jen pravidelný vsakující se déšť. Nebude-li pršet, nezachrání nás nově budované přehrady, ani jiná technická opatření.

J. Záhora na konferenci Pro půdu – Pro život, Příbor, 12. října 2017

 

Jaroslav Záhora se dlouhodobě věnuje výzkumu mikrobiální aktivity půd a vzájemnými interakcemi mezi půdními organismy. V současné době přednáší na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.