Špinavých dvanáct: Zpráva o pesticidech v ovoci a zelenině

Téměř 70 procent zemědělských produktů obsahuje pozůstatky škodlivých pesticidů – alespoň to tvrdí zpráva Environmental Working Group (EWG), organizace zaměřující se na  ochranu lidského zdraví a životního prostředí.

Na základě rozsáhlých výzkumů již několik let EWG zveřejňuje žebříček – tzv. Špinavých dvanáct -, seřazený podle obsahu pesticidů v 47 zemědělských plodinách v USA. Pro rok 2020 v něm figurují tyto plodiny:

Co prozradil výzkum

Ovoce a zelenina, tradičně prezentované jako zdraví prospěšné potraviny s vysokým obsahem vitamínů a minerálů, tu figurují coby potenciální hrozba pro náš organismus.

Například více než 90 % vzorků testovaných jahod, jablek, nektarinek a třešní obsahovalo stopy dvou či více pesticidů. Několik vzorků kapusty obsahovalo dokonce 18 různých pesticidů.

Ačkoliv jsou do žebříčku tradičně zahrnovány pouze čerstvé plodiny, EWG tento rok mimo něj zmínila také rozinky, kde u 99 % testovaných vzorků byly pesticidy nalezeny. Při zahrnutí do žebříčku Špinavých dvanáct by tedy jednoznačně obsadily první místo.

Pesticidy: hrozba pro zdraví i plodnost

Mnoho potenciálně škodlivých látek, které se do plodin dostanou při použití pesticidů, v nich zůstává i po omytí či oloupání. Klinické testování zveřejněné v odborném časopise Nutrients ukázalo, že při omezení konzumace potravin s vysokým obsahem pesticidů a jejich nahrazení potravinami z ekologického zemědělství dochází ke značnému zlepšení plodnosti a snížení rizik při porodech, stejně jako snížení výskytu nehodgkinského lymfomu a nižší BMI.

Výzkum Harvardské univerzity, který pracoval s podobnými daty a metodami jako EWD, dosáhl obdobných výsledků pro přítomnost pesticidů v zemědělských plodinách. Potvrdil také, že ekologicky pěstované plodiny mají pozitivní vliv na početí a bezproblémové těhotenství.

Chemický koktejl v našem jídle

Plodiny pěstované i v konvenčním zemědělstvím mají díky EU poměrně přísná kritéria pro používání pesticidů. To ovšem podle odborníků neznamená, že by byly naprosto bez rizik. Kombinacemi jednotlivých pesticidů vzniká totiž tzv. pesticidový koktejl.

„Stopové množství pesticidů nemusí být hned zdraví škodlivé. Jednotlivé pesticidy však mezi sebou reagují a při množství více jak tisíc používaných druhů nelze jednoduše zjistit, jaké následky tyto všechny reakce mají na lidské zdraví v průběhu dlouhodobého užívání,“ komentuje tuto problematiku předseda České technologické platformy pro ekologické zemědělství Jiří Lehejček s tím, že problém ČR je také netransparentnost dat.

Ačkoliv plodiny prodávané na území České republiky nemusí dosahovat takové úrovně kontaminace pesticidy jako v USA, laické veřejnosti chybí přehledná čísla na způsob Špinavých dvanáct vydávaných EWG.

V souvislostí se škodlivostí pesticidů a zdravotních benefitů organicky pěstovaných plodin je třeba zmínit, že Evropská komise schválila plán, podle kterého by do roku 2030 mělo být až 25 % zemědělské půdy obděláváno ekologicky a spotřeba syntetických pesticidů by měla klesnout na polovinu.

Data z roku 2018 ukazují, že ekologicky obhospodařovaná půda na území EU dosahuje téměř 13,8 milionů hektarů, což je 7,7 % celkové výměry zemědělské půdy v EU. Na území ČR je pro srovnání ekologicky obhospodařováno 541 tisíc hektarů, tedy 15,2 % celkové výměry naší zemědělské půdy.

 

Zdroj: Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství