Škola vám dá jen teorii. Tady se naučíte hospodařit, nabádá rodinná farma | Lovime.bio

Škola vám dá jen teorii. Tady se naučíte hospodařit, nabádá rodinná farma

Vybudovali vlastní farmu a teď chtějí pomoct ostatním. Manželé Rosenbaumovi už patnáct let úspěšně hospodaří na Frýdlantsku. Své zkušenosti s prací s půdou i se zvířaty by rádi předali ostatním. Chtějí proto v Jindřichovicích pod Smrkem založit cvičnou a vzdělávací farmu Konipas.

„Fungovala by na základě půlročních stáží, kde by si lidé vyzkoušeli farmaření nanečisto. Zkusili si práci, získali know-how a zjistili by, zda do toho vůbec chtějí jít,“ vysvětluje Martin Rosenbaum z Farmy Lukava.

Zaměřit se chtějí nejen na čerstvé absolventy středních nebo vysokých škol, ale také na třicátníky nebo čtyřicátníky, kteří se rozhodli změnit svůj život. „Jsou to lidé, kteří chtějí odejít z města a začít se věnovat zemědělství, ale nemají čas sedm let studovat na škole. Ta by jim stejně dala jen teoretické základy. Jsou to lidé, kteří se ve třiceti rozhodnou pěstovat bylinky a něco z nich vyrábět,“ pokračuje Rosenbaum a naznačuje tak zároveň určení budoucí farmy, která by měla být zaměřená na menší zemědělský provoz.

„Tady panuje předsudek, že když nemá farma pět set hektarů, tak nemůže dobře ekonomicky fungovat. Do jisté míry je to pravda, ale tady se jedná o jiný typ zemědělství, jako jsou například květinové farmy,“ komentuje farmář, který by rád do „výuky“ zapojil například i moderní využití koní v zemědělství. „Odtud také název Konipas,“ upozorňuje.

Práci tu najdou i znevýhodnění
Vybudovat novou farmu manželům Rosenbaumovým pomáhá Nadace Pro půdu zaměřená na drobné rodinné farmy, které pečují o půdu šetrně a ekologicky. Podle Jana Valešky z nadace je ale nutné pro to vytvořit podmínky. „Pokud nebudou místa jako Konipas, nebudou ani zemědělci, kteří se budou schopni o půdu dobře starat,“ dodává Valeška.

Důležitým aspektem farmy budou podle Jany Rosenbaumové i sociální práce. „Měla by zde probíhat osvětová činnost na téma zemědělství, klima, péče o půdu. Rádi bychom ale vytvořili místa pro lidi se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním,“ říká farmářka.

Farmu Konipas by měly tvořit čtyři budovy. Nejprve se postaví dvě hospodářské budovy, na které už mají farmáři stavební povolení. Do pěti let by pak měla stát i ubytovna a společenský dům s velkou kuchyní. První dva stážisté by se do Jindřichovic měli nastěhovat už příští rok, celkem bude místo pro čtyři.

„Zatím budou bydlet v maringotce,“ podotýká Rosenbaum s tím, že stážisté v žádném případě nemají plnit funkci levné pracovní síly. „Musí se do nich investovat čas, trvá nějakou dobu, než se práci naučí,“ komentuje jeho žena.

Celý projekt bude stát podle farmářů kolem dvaceti milionů. „Nějaký základ máme, chceme ale získat i dotace,“ objasňuje Rosenbaum.

Jana a Martin Rosenbaumovi přišli na Frýdlantsko před patnácti lety. Nejprve se věnovali chovu ovcí a výrobě sýra v Dětřichovicích, před několika lety se Farma Lukava přestěhovala do Jindřichovic, kde začali pěstovat bio zeleninu, kterou prodávají v tzv. bedýnkách. Momentálně obhospodařují kolem čtyřiceti hektarů jen ve dvou za pomoci několika koní.

Autorka: Gabriela Volná Garbová pro Idnes.cz