Přes milion lidí podpořilo výzvu za omezení pesticidů. Ty se nacházejí i v českých ložnicích | Lovime.bio

Přes milion lidí podpořilo výzvu za omezení pesticidů. Ty se nacházejí i v českých ložnicích

Evropskou občanskou iniciativu Save bees and farmers (Zachraňme včely a farmáře) podpořilo přes 1 150 000 Evropanů.  Téměř 9 000 z nich podpořilo českou verzi výzvy iniciovanou Hnutím DUHA. Díky dosažení milionu podpisů bude muset Evropská komise na iniciativu reagovat konkrétními kroky. Mezitím nová studie zjistila, že pesticidy se nacházejí také v evropských ložnicích. Ve vzorku z Česka jich bylo 11.

Iniciativa, podporovaná více než 200 organizacemi, je teprve sedmou v historii, které se podařilo milion podpisů sesbírat. Jejími hlavními cíli je 1) zcela omezit postupně do roku 2035 používání syntetických pesticidů 2) obnovit biodiverzitu v zemědělských oblastech 3) podpořit zemědělce v přechodu k ekologickým postupům. Evropská občanská iniciativa je oficiální demokratický nástroj, skrze který se mohou evropští občané podílet na utváření politiky Evropské unie. Kromě milionu podpisů je potřeba přesáhnout určitý práh podpisů alespoň v sedmi zemích. To současná iniciativa splnila v 11 zemích.

Jedenáct pesticidů ve vaší ložnici

Studie Pesticides in our bedrooms, zpracovaná autory iniciativy a nezávislou laboratoří ukázala, že pesticidy v intenzivně obdělávaných zemědělských oblastech nezůstávají pouze na polích či v jejich blízkém okolí, ale dostávají se i dovnitř domů skrze tzv. drift, přenos, způsobený např. aplikací postřiků při nevhodných větrných podmínek. Analýza prachu z 21 ložnic v jednotlivých státech zkoumala 30 pesticidů ze 450 schválených a nalezla jich průměrně 8 s maximem 22 (Belgie) včetně možných karcinogenních nebo hormonálně aktivních látek. V Česku jich nalezli 11.

Ačkoli se látky nacházely v nízkých koncentracích a v zákonných normách, autoři upozorňují, že o společném vlivu více pesticidů, tzv. koktejlů, na lidské zdraví či životní prostředí se toho stále téměř nic neví. Koktejly se v Česku podle studií nachází také ve více než polovině vzorků půdy, kdy v celé třetině vzorků jsou alespoň tři pesticidy v nadlimitních množstvích. Rezidua a metabolity pesticidů se pak nachází v 90 % povrchových vod a ve 40 % podzemních vod v množství nadlimitním.

Pomůže nová vláda?

Evropská komise se v rámci Zelené dohody pro Evropu zavázala ke snížení užívání pesticidů a jejich rizik o 50 % do roku 2030. Zásadní vliv na naplnění cíle však budou mít nové zemědělské dotace ze Společné zemědělské politiky, které pro Česko nyní Ministerstvo zemědělství připravuje. Evropská komise doporučila České republice zaměřit se na snižování rizikových pesticidů nebo střídání plodin. Hnutí DUHA a Česká společnost ornitologická k proměně zemědělských dotací vyzývají výzvou Za zdravou a pestrou krajinu na webu tohlezeru.hnutiduha.cz.

Více než milion sesbíraných podpisů představuje obrovský úspěch a jasný signál evropské veřejnosti, že průmyslové zemědělství založené na syntetických pesticidech není dlouhodobě udržitelné. Nezbývá než doufat, že nová vláda podpoří české zemědělce v přechodu k přírodě šetrnějšímu hospodaření.