Petice Vraťme život do krajiny: podaří se nasbírat 50 tisíc podpisů?

Více než 40 tisíc podpisů se zatím podařilo nasbírat České společnosti ornitologické pod petici Vraťme život do krajiny. Petiční archy budou předány ministru zemědělství Miroslavu Tomanovi už letos v listopadu. Cílem je přitom nasbírat minimálně 50 tisíc podpisů a dát tak politikům jasný vzkaz, že veřejnost požaduje šetrnější hospodaření místo intenzivního velkoplošného zemědělství.

Má to smysl

Současný způsob intenzivního hospodaření vytlačuje z krajiny život. Mizí sýčci, skřivani, koroptve, motýli, zajíci… Nemají dostatek potravy ani místo, kde by mohli žít a bezpečně vyvádět mláďata. Máme nejvyšší čas to změnit: zemědělství a příroda mohou být v souladu. Politiky k tomu však může dotlačit jedině dostatečně silný hlas veřejnosti.

Že se lidé čím dál více zajímají o krajinu kolem sebe a není jim lhostejné její ničení, se ukázalo letos v létě. Když Ministerstvo zemědělství vydalo povolení k plošnému rozsypávání jedu proti hrabošům Stutox II, vydala Česká společnost ornitologická tiskovou zprávu popisující nebezpečí jedu pro ptáky. Následovala obrovská reakce veřejnosti, po které ministr povolení stáhl.

Co můžeme pro českou krajinu letos v listopadu udělat?

  • informujte o petici Vraťme život do krajiny své přátele, šiřte ji na svých sociálních sítích a webech
  • napište článek o petici do lokálních novin/newsletterů/blogů, inspiraci můžete najít zde: https://www.birdlife.cz/co-mohu-udelat-pro-krajinu/
  • podpořte aktivity a kampaně prosazující šetrné zemědělství, ať už finančně nebo jako dobrovolník
  • sdílejte toto video

 

Máte vyplněné petiční archy? Podpisy poštou sbírá ČSO do čtvrtka 31. října.

Co mohu udělat jako řadový občan?

Kupujete bio výrobky? Sledujete, kde byla potravina vyrobena, a snažíte se koupí potraviny podpořit co nejkratší obchodní řetězec? Čím kratší je cesta potraviny na váš stůl, tím menší zátěž spojená s přepravou a balením pro životní prostředí vzniká. Právě spotřebitelé mění významně trh a platí to i pro zemědělství. Nebojte se cíleně oslovit zemědělský podnik ve vašem bydlišti nebo na chalupě a zeptat se, co dělají pro ptáky.

Co mohu udělat jako majitel pozemku?

Kvůli nevhodným způsobům zemědělského hospodaření (střídání jen tří plodin, nepoužívání meziplodin, velká eroze) dochází u spousty pozemků k jejich postupné degradaci. Je zcela na místě, aby se vlastník zajímal o to, jakým způsobem nájemce na pozemku hospodaří. A je zcela v pořádku, aby vlastník požadoval hospodaření nezhoršující kvalitu půdy. Ti nejosvícenější budou pronajímat půdu jen biozemědělcům, ostatní mohou požadovat např. umístění biopásů nebo vytvoření krajinného prvku (výsadbu dřevin nebo zatravnění části pozemku).

Co mohu udělat jako zemědělec?

Ať už hospodaříte na orné půdě, nebo na travních porostech, čím pestřejší bude krajina, kterou svým hospodařením vytváříte, tím větší počet druhů podpoříte. Na orné půdě je pro ptáky prospěšné, aby velikost plochy jedné plodiny na půdním bloku nepřesahovala 20 ha. Ještě více pomůže, pokud se větší pole rozčlení dočasnými nebo trvalými liniovými prvky, např. mezí nebo biopásem, kde ptáci hnízdí, sbírají potravu a které plní protierozní funkci.

Lovíme.bio ve spolupráci s Českou společností ornitologickou