Lidé zvolili oživení krajiny, odklon od uhlí a obnovitelné zdroje. Splní strany svoje sliby? | Lovime.bio

Lidé zvolili oživení krajiny, odklon od uhlí a obnovitelné zdroje. Splní strany svoje sliby?

Koalice SPOLU a Piráti se Starosty mají úplnou programovou shodu na vracení života do české krajiny. Shodují se i na důležitých detailech jako je vyčlenění desetiny zemědělské půdy pro přírodní prvky či zdvojnásobení ploch ekologického zemědělství. 

Výzvou a povinností případné vlády ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů bude zásadně přenastavit zemědělské dotace a pravidla a začít zotavovat naši krajinu. Mají k tomu programovou shodu i na detailních číslech.

„Čtvrtina zemědělské půdy se do roku 2030 přesune do ekologického režimu. Omezíme nadužívání pesticidů, fosforu a dusíkatých látek v zemědělství.“

„Minimálně desetina zemědělské půdy bude aktivně chránit opylovače a celkovou biodiverzitu (meze, nárazníkové pásy, větrolamy, úhory).“

(program koalice SPOLU)

„Zajistíme, aby opatření Společné zemědělské politiky skutečně podporovala neproduktivní prvky (krajinné pásy, úhory, biopásy) na min. desetině zemědělské půdy.“

„Chceme, aby do roku 2030 hospodařili ekologičtí zemědělci alespoň na čtvrtině zemědělské půdy s důrazem na ornou půdu, byly zachovány travní porosty a ponechávaly se nesečené biopásy pro hmyz, aby se vhodnou směsí zatravnila orná půda podél vodních toků a erozně nejvíce ohrožené půdy.“

(program Pirátů a STAN)

Ani opozice – pokud bude chtít plnit svůj vlastní program – by těmto nezbytným krokům k ozdravení krajiny neměla bránit. SPD se obecně vymezuje proti evropské zemědělské politice, ale zároveň navrhuje dílčí pozitivní řešení, jako je zásadní omezení pesticidů. ANO přichází s dílčími řešeními v technické oblasti, ale zcela pomíjí potřebné změny krajinné struktury. V doplňující anketě ekologických organizací však SPOLU, Piráti a STAN, ale i SPD shodně kývli jak na vyčlenění 10 % zemědělské půdy pro přírodní krajinné prvky, tak na 25 procent zemědělské půdy v režimu ekologického zemědělství do roku 2030. Zástupci ANO na anketu nereagovali.

Lidé ve volbách odhlasovali také zásadní změnu v péči o krajinu. Pokud koalice sestaví vládu, měla by okamžitě začít jednat.