Krávy mohou produkovat o 82 % méně skleníkových plynů. Stačí lehce upravit jejich jídelníček | Lovime.bio

Krávy mohou produkovat o 82 % méně skleníkových plynů. Stačí lehce upravit jejich jídelníček

Vědci zjistili, že malé množství mořských řas přidávané do krmiva hovězího dobytka může snížit emise metanu až o 82 %. Mohlo by se tak blýskat na udržitelnější produkci hovězího masa a mléčných výrobků. Studii provedla University of Carolina, Davis. 

Zdroj: Ekolist.cz

Metan patří mezi nejvýznamnější skleníkové plyny. K jeho produkci výrazným způsobem přispívají přežvýkavci – především krávy, které ho krkají, když v předžaludku tráví potravu. O tom, jak přesně krávy vypouštějí metan, už Ekolist informoval dříve.

Vědci sledovali 21 krav, kterým po dobu pěti měsíců přidávali do krmiva mořskou řasu Asparagopsis taxiformis. Během této doby monitorovali přírůstek váhy jednotlivých krav a množství emisí metanu, které krávy produkovaly. Ukázalo se, že krávy, které spolu s běžným krmivem konzumovaly navíc dávku zhruba 80 g mořské řasy, přibíraly na váze úplně stejně jako krávy s běžným jídelníčkem. Produkovaly ale o 82 % méně metanu.

„Podařilo se nám zjistit, že mořské řasy přidávané do krmiva dobytka prokazatelně snižují tvorbu metanu. Navíc se účinnost této mořské řasy v průběhu měsíců nesnižovala, zůstávala stále stejná. To by mohlo farmářům pomoci udržitelněji produkovat hovězí maso a mléčné produkty,“ komentuje studii její vedoucí, profesor Ermias Kebreab z University of Carolina, Davis.

Studie navazuje na předchozí práci profesora Kebreaba z roku 2018, kdy úpravou jídelníčku krav pomocí mořských řas dokázal snížit emise metanu, který krávy vyprodukovaly, o 50 % v průběhu pouhých dvou týdnů. V nové studii chtěl spolu s kolegy otestovat, zda je takové snížení udržitelné i z dlouhodobého hlediska. Množství vyprodukovaného metanu monitorovali vědci díky speciálnímu krmítku, z něhož krávy dostávaly čtyřikrát denně malou odměnu. Krmítko zároveň bylo schopno měřit množství metanu v jejich dechu. Výsledky byly jednoznačné – krávy, které do krmení dostávaly mořské řasy, vydechovaly mnohem méně metanu. Vědci si také ověřili, že mořské řasy nemají vliv na chuť masa ani mléka.

Jen v USA je za 10 % emisí skleníkových plynů zodpovědné zemědělství. Polovinu z tohoto množství přitom produkují krávy a další přežvýkavci. Profesor Kebreab je vůči návrhům na omezení konzumace hovězího masa, které občas ve společnosti zaznívají, spíše skeptický. „Podle mého názoru je mnohem účinnější upravit jídelníček krav. Jen malá část naší planety je vhodná pro pěstování plodin. Mnohem více půdy se dá využít jako pastvina a dobytek hraje pro lidstvo opravdu klíčovou roli. Navíc brzy bude muset Země nasytit 10 miliard lidí,“ uzavírá.

Vědci budou v dalším výzkumu o možném zavedení řas do běžného jídelníčku krav pokračovat. V současnosti se zabývají zjišťováním možností, jak a kde by se dala mořská řasa Asparagopsis taxiformis pěstovat. Ve volné přírodě jí totiž v současnosti není v takovém množství dostatek.

Foto: Pixabay