Iva Nevečeřalová: Komunitou podporované zemědělství zažívá v době koronavirové boom | Lovime.bio

Komunitou podporované zemědělství zažívá v době koronavirové boom

Pandemie koronaviru uzavřela hranice národních států a odkryla tak mimo jiné zranitelnost současného nastavení globální potravinové politiky. Pokud by měl tento výjimečný stav trvat déle než několik měsíců, může být řadu lidí obtížné dostat se k celé řadě potravin, či je vůbec vypěstovat.

Být v této situaci co nejméně závislý na mainstreamových distribučních kanálech jídla může být pro spotřebitele, ale i zemědělce více než prozíravé. Komunitou podporované zemědělství – systém založený na přímém vztahu mezi zemědělci a spotřebiteli – je jedním z řešení a právě proto nyní zaznamenává ve světě nevídaný boom.

Podle URGENCI – mezinárodní sítě komunitou podporovaného zemědělství (KPZ) – hlásí tento rok téměř všechny členské organizace ohromný zájem ze strany spotřebitelů i zemědělců vyvolaný právě koronavirovou situací.

V Číně jsou drobní zemědělci zapojení do tohoto systému už řadu týdnů totálně přehlceni a nestíhají naplňovat poptávku po svých výpěstcích a produktech. Podobně jsou na tom podle zpráv některé komunity v USA či ve Velké Británii.

Jocelyn Parot, generální tajemník URGENCI, to okomonetoval takto: „KPZky jsou dnes pro řadu lidí na této planetě jednou z mála cest, jak se dostat k čerstvým a zdravotně bezpečným potravinám. Oproti klasickým obchodním řetězcům totiž produkty KPZ projdou nesrovnatelně méně rukama – od zemědělce jdou přímo ke spotřebiteli bez prostředníků. Zároveň se zde platí předem bankovním převodem, takže odpadá jakékoli přímé (dnes riskantní) placení z ruky do ruky. Aspekt zdraví dnes lidé vnímají palčivěji než kdy jindy. Takže i to, že jsou potraviny z KPZ vypěstovány převážně v ekologickém režimu, tudíž bez chemických reziduí, přispívá k tomu, že je o tento alternativní potravinový systém takový zájem.“

Na rozdíl od velkých zemědělských producentů, kteří ve velkém využívají množství levných námezdních dělníků ze zahraničí, je drobní farmáři a pěstitelské komunity zapojené do systému KPZ nepotřebují, takže je nikterak neomezuje ani současné uzavření hranic, byť pomoc na poli je žádoucí za každé situace. V České republice existuje aktuálně kolem čtyřiceti těchto komunit spotřebitelů napojených přímo na lokální ekologicky hospodařící zemědělce.

Komunitou podporované zemědělství (KPZ) není jen běžný bedýnkový systém. KPZky jsou založené na přímém a dlouhodobém partnerství mezi zemědělcem a spotřebitelem (“podílníkem”). Zásadní je tady vzájemná důvěra, komunikace a podpora. O rozvoj sítě těchto komunit se stará střešní organizace AMPI (Asociace místních potravinových iniciativ).

Jak v praxi taková KPZka funguje a jak se do ní může člověk zapojit?

V praxi to může vypadat tak, že se skupina odběratelů spojí s lokálním ekologicky hospodařícím zemědělcem, domluví se společně na ceně i dalších podmínkách a on jim pak celou sezónu pravidelně dodává to, co vyprodukoval.

Nebo si skupina lidí se zahradníkem pronajmou pole a začnou na něm společně hospodařit. Podílníci jsou ochotni zaplatit zemědělci předem a sdílet s ním i případné riziko neúrody.

Připojit se jako nový podílník do většiny z nich je možné před začátkem sezony, zpravidla během dubna.

 

Autorka: Iva Nevečeřalová pro Ekolist.cz

Foto: Živá farma