Exkurze do království soběstačného farmáře | Lovime.bio

Exkurze do království soběstačného farmáře

 

Hospodaření v souladu s přírodou, obnova zničené půdy a vodního režimu, potraviny i další potřebné věci vyprodukované vlastníma rukama. S tím vším se můžete podrobně seznámit v českém překladu knihy amerického permakulturního designéra a farmáře Bena Falka Resilient Farm and Homestead, který právě vyšel pod názvem Rodinné hospodaření v měnícím se světě.

Zdroj: blog Evy Hauserové

Na vydání téhle knihy jsem se podílela jako redaktorka, a tak mohu čtenáře s jejím obsahem podrobněji seznámit.

Dílko přeložila permakulturistka Maja Venerová a obě jsme se shodly, že nám autor svým nadšením, láskou k životu v sepětí s přírodou i svým individualismem trochu připomíná našeho českého permakulturního guru Jardu Svobodu. Ben Falk v knize vypráví svůj osobní příběh a popisuje své hospodaření na čtyřhektarové farmě ve Vermontu, kde jsou klimatické podmínky hodně podobné našim středoevropským. Detailně se tu seznámíte s tím, jak realizoval různé své nápady, včetně těch, které vedly jen do slepých uliček, ale naprostá většina byla úspěšná.

Ben Falk žasne nad životaschopností a silou přírodních procesů, které – když jim trochu napomohl – dokázaly v krátké době obnovit bohatství života v krajině s degradovanou půdou. Ta byla poškozená nejprve intenzivní pastvou, později zarostla lesem, který byl ale zlikvidovaný holosečí, takže horní vrstva půdy byla jen tenká a nekvalitní. Brzy se v ní ale objevil humus a všechno začalo bujet: „Viděl jsem, jak mohou lidské ruce spolu se semínky, houbami, zvířaty a deštěm za poměrně krátkou dobu přeměnit poškozenou krajinu ve vzkvétající živá společenstva. Mohu s čistým svědomím říct, že lidská práce může urychlit ozdravení přírodních systémů. Jak se říká v permakulturních kruzích: ‚Jsme příroda v praxi‘.“ A ještě: „Síla je regenerativní, když zrychluje proces přeměny minerálního materiálu na složité živé organismy. Základní nástroje takového designu jsou jednoduše: podloží, voda, sluneční svit, atmosféra a člověk. Nezdolný hospodář není ani tak tvůrcem, jako spíše zprostředkovatelem zajišťujícím přítomnost prvků (vody, rostlin, zvířat, dřeva, lidí, a tak dále) a vztahů mezi nimi (v čase a prostoru). Člověk má za úkol maximalizovat rychlost, kterou se odumřelý materiál promění na živý a podloží a spodní minerální vrstvy půdy se stanou živou půdou.“

V publikaci najdete podrobné plánky a nákresy designu, kterými se můžete inspirovat při vlastní práci, a také 72 rad a tipů pro regenerativní design, založených na autorových zkušenostech.

Příprava na kolaps civilizace

Kniha má do jisté míry prepperský charakter – Falkova farma je navržena tak, aby umožňovala skupince svých obyvatel přežití bez závislosti na okolí. Najdete zde řadu úvah a návodů na téma, jak se obejít bez civilizačních vymožeností. Tyto rady ale mohou být velmi užitečné i pro kohokoli, kdo se chce připravit pouze na změny a výkyvy klimatu, které nás čekají, nebo už jsou tady.

Zajímavé je úspěšné pěstování rýže jako jedné ze základních potravin – je jen třeba vybrat odrůdu s krátkou vegetační sezónou, která na podzim stačí dorát.

Na konci knihy jsou připojeny velmi užitečné tabulky a můžete zde i otestovat, jak na tom jste se svými dovednostmi a s odolností nebo nezdolností, a zda byste v případě kolapsu civilizace byli ostatním co platní! Jsou tu i seznamy důležitých nástrojů, potřeb a pomůcek pro samostatné přežití.

Se snahou odpoutat se od civilizace pravděpodobně souvisí autorova nápadná posedlost zdravím, DIY léčitelstvím a zvyšováním vitality – na farmě se pěstují a používají houby reishi, česnek, klanopraška, rakytník… s překladatelkou Majou jsme k textu občas přičiňovaly poznámky vycházející z našeho přírodovědného vzdělání, které trochu „snášejí na zem“ třeba přeceňování některých škodlivých vlivů prostředí a jídla.

Doplnění o českou realitu

Každá kapitola má ještě dovětek od další permakulturistky, Aleny Anežky Gajduškové, kde vysvětluje, jak se věci mají v naší české realitě a v čem musíme počítat s odlišnostmi. Také tyto vstupy jsou založeny na vlastních zkušenostech a jsou tedy velmi inspirativní.

Konečně je v úplném závěru kniha doplněna o příklady českých permakulturních farem a designů, včetně podrobného popisu hospodaření překladatelky Maji a ukázek designu A. A. Gajduškové. Zkrátka je tu spousta inspirace pro každého.

 

Ben Falk, Rodinné hospodaření v měnícím se světě, permakulturní příručka udržitelného zemědělství, potravinové soběstačnosti, regenerace krajiny a odolnosti člověka, Walden Press 2021

Autorka: Eva Hauserová