Co přinesl Biofach 2020: ekofarmářů přibývá, Evropa i svět nakupují bio | Lovime.bio

Co přinesl Biofach 2020: ekofarmářů přibývá, Evropa i svět nakupují bio

Biofach – největší světový veletrh biopotravin, který se každoročně koná v německém Norimberku – letos v únoru navštívilo 47 561 návštěvníků ze 136 zemí světa. Na veletrhu se prezentovalo 3448 vystavovatelů na ploše téměř 53 tis. metrů čtverečních.

Souběžně probíhající odborný kongres přinesl zajímavé novinky z biosvěta. Tady jsou:

Evropa nakupuje bio

Trh biopotravin v Evropě neustále roste. V roce 2018 vzrostl o téměř 8 procent a dosáhl 40,7 miliard eur.  Za posledních deset let se v Evropě spotřeba biopotravin na obyvatele zdvojnásobila a dosahuje 50 EUR. Nejvíce biopotravin nakupují dánští a švýcarští spotřebitelé.

Narůstá také výměra ekologicky obhospodařovaných ploch. V Evropě je v ekologickém zemědělství zařazeno více než 15,6 milionu hektarů zemědělské půdy – největší plochu má Španělsko, následují Francie s Itálií. Největší meziroční nárůst vykázala Francie o více než 290 tis. ha a Španělsko s nárůstem o více než 160 tis. ha oproti roku 2017.

Lichtenštejnsko vede

Ekologicky obhospodařovaná půda v Evropě představuje 3,1 % celkové zemědělské půdy a 7,7 % v Evropské unii. Nejvyšší podíl půdy v EZ na celkové zemědělské půdě (38,5%) má v Evropě i celosvětově Lichtenštejnsko následované Rakouskem (24,7%). Deset evropských zemí uvedlo, že mělo podíl EZ nad 10 % (patří mezi ně i Česká republika s 13% podílem).

V Evropě hospodaří téměř 420 000 ekofarem (v EU téměř 330 000), největší počet má Turecko (téměř 80 000) a Itálie (více než 69 000). Počet ekologických zemědělců v Evropě v roce 2018 vzrostl o 5,4 % (7,2 % v Evropské unii).

Největší jedlíci biopotravin jsou Dánové

V celosvětovém měřítku drží evropské země nejvyšší podíly biopotravin na jejich příslušných trzích s potravinami. Dánsko je první zemí, která překonala desetiprocentní hranici a má nejvyšší podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin (11,5 %) na světě. Jednotlivé produkty a skupiny produktů mají ještě vyšší podíl. Například ekologická vejce dosahují přibližně 30 % hodnoty všech vajec prodaných v některých zemích.

Zajímavosti ze světa

Globální trh s biopotravinami v roce 2018 dle odhadů poprvé překročil 100 miliard amerických dolarů (téměř 97 miliard EUR). Nejvýznamnějším trhem jsou Spojené státy americké s 40,6 mld. EUR, následované Německem (10,9 mld. EUR), Francií (9,1 mld. EUR) a Čínou (8,1 mld. EUR).

V roce 2018 bylo registrováno 2,8 milionu ekologických zemědělců. Zemí s nejvyšším počtem ekofarem zůstává Indie (1 149 000), následuje Uganda (210 000) a Etiopie (204 000).

Ekologicky obhospodařované půdy opět přibylo

Na konci roku 2018 bylo ekologicky obhospodařováno více než 71,5 mil. ha, což představuje nárůst o 2,9 % ve srovnání s rokem 2017 (zvýšení o 2 mil. ha). Austrálie má největší výměru zemědělské půdy v ekologickém režimu (35,6 mil. ha), následovaná Argentinou (3,6 mil. ha) a Čínou (3,1 mil. ha). Vzhledem k velké rozloze ekologické zemědělské půdy v Austrálii je polovina celosvětové výměry zemědělské půdy v EZ v Oceánii (36 mil. ha). Evropa má druhou největší výměru (15,6 mil. ha). Následuje Latinská Amerika (8 mil. ha), Asie (6,5 mil. ha), Severní Amerika (3,3 mil. ha) a Afrika (2 mil. ha). Ve srovnání s rokem 2017 vzrostla výměra půdy v EZ na všech kontinentech.

Celosvětově je v ekologickém zemědělství zařazeno 1,5 % zemědělské půdy. Mnoho zemí má však mnohem vyšší podíl. Země s nejvyšším podílem půdy v EZ na jejich celkové zemědělské půdě jsou Lichtenštejnsko (38,5 %), Samoa (34,5 %) a Rakousko (24,7 %). V 16 zemích dosahuje podíl zemědělské půdy v ekologickém zemědělství 10 % a více.

Chcete vědět víc? Tiskové zprávy, infografiky a prezentace na téma ekologické zemědělství v Evropě a ve světě (data pro rok 2018) najdete zde.

 

Připravily Andrea Hrabalová a Kateřina Kotěrová pro Lovíme.bio